<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bunadtilvirker

Bunadtilvirkeren jobber med produksjon, reparasjon og restaurering av ulike bunader og folkedrakter.

Bunadstilvirkeren bruker ulike søm- og broderiteknikker, gammel håndsøm, samt forskjellige bånd, vev- og trådteknikker. En bunadstilvirker kan arbeide med gamle tradisjonsbundne bunader og folkedrakter, rekonstruere gamle eller utvikle nye modeller. 

Bunadtilvirkeren spiller en viktig rolle i å ta vare på gamle håndverkstradisjoner som anses som viktig for norsk kultur og identitet. Som bunadtilvirker må du ha kunnskap om ulike materialer til bruk i bunadproduksjon, være nøyaktig og må kunne kommunisere godt med kunder og oppdragsgivere.

Utdanning: Vg1 design og håndverk, Vg2 design og tekstil, 2 års opplæring i bedrift i bunadtilvirkerfaget.

  •  (Foto/Photo)
    1/3
  •  (Foto/Photo)
  •  (Foto/Photo)
    3/3