<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Børsemaker

En børsemaker jobber med tre, stål og kunststoffer og produserer, reparerer, justerer og tilpasser våpen.

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Foto: utdanning.no

Børsemakeren arbeider hovedsakelig med reparasjoner og tilpassing av våpendeler og våpen. Børsemakeren jobber med ulike materialer i stål, tre og plast og andre kunststoffer og må kunne beherske tradisjonelle arbeidsteknikker så vel som moderne maskiner og metoder. Mange nye våpen kommer fra fabrikker i utlandet. 

Børsemakeren må ha kunnskap om ulike våpen og ammunisjon og feilsøking og testing av våpentyper er nødvendig. Tilpasninger, vedlikehold, ombygginger og reparasjoner er vanlige arbeidsoppgaver. Likeledes tilpasning av lyddempere, justering av sikter og tilvirkning eller ombygging av skjefter. Håndverkeren må ofte lage nye deler til et våpen. 

Børsemakeren må også kjenne lovene som angår skytevåpen, ammunisjon, vilt og dyrevern. Typiske kundegrupper er jegere og konkurranseskyttere. Det kan også være våpensamlere som trenger fagfolk til restaurering av gamle våpen. En del børsemakere er ansatt i Forsvaret.

Det er autorisasjonskrav til børsemakervirksomheter med bl.a. krav om svennebrev eller tilsvarende.  Børsemakere søke bevilling for å drive børsemakervirksomhet.

Utdanning: vg 1 håndverk, design og produktutvikling eller vg1 TIP og vg2 børsemaker (landsdekkende tilbud ved Gauldal videregående skole i Sør-Trøndelag). To år i lærebedrift.