<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bøkker

En bøkker er en håndverker som lager og reparerer tønner, fat og andre runde eller ovale kjørler av breie trestaver som holdes sammen av utvendige band av tre eller metall. Teknikken eller håndverket kalles bøkring.

Bøkkeren må ha god materialkunnskap, sørge for riktig tørking av materialer og velge dimensjoner ut fra hvilket volum tønnene skal ha. Staver og bunner må formes i en stavkrakk, tønna reises og varmes (mykgjøre treet for å kunne forme tønna), tønna drives, stavene jevnes, kryss høvles (spor til bunn), bunn settes i og band settes på plass. For standard produksjon brukes faste mål, men bøkkeren må også kunne beregne størrelse på produktdeler ut fra et bestemt volum og konstruere og tegne produkter. 

Tønneproduksjonen på Vestlandet skjer med noe maskinell framstilling for å rasjonalisere arbeidet. Innen vin- og brennevinsproduksjonen er det behov for å bruke tønner eller fat laget av tre. Bøkkerne ved Arcus arbeider kun håndverksmessig, men lager ikke mange nye tønner. Det er bare noen få bedrifter igjen med profesjonelle bøkkere. Arcus (Vinmonopolet) har eget bøkkerverksted med tre ansatte som vedlikeholder fat og liggere i eik for oppbevaring av alkoholholdige drikkevarer.

Utdanning: vg1 Håndverk, design og produktutvikling eller vg1 TIP eller vg1 bygg- og anleggsteknikk og vg2 trearbeid. Deretter to år i lærebedrift.

  •  (Foto/Photo)
    1/1