<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bøkker

En bøkker er en håndverker som lager og reparerer tønner, fat og andre runde eller ovale kjørler av breie trestaver som holdes sammen av utvendige band av tre eller metall.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Teknikken eller håndverket kalles bøkring.

Bøkkeren må ha god materialkunnskap i tre, sørge for riktig tørking av materialer og velge dimensjoner ut fra hvilket volum tønnene skal ha. Prosessen med å lage en tønne er å forme staver og bunner i en stavkrakk, tønna reises og varmes, tønna drives, stavene jevnes, kryss høvles, bunn settes i og band settes på plass.

For standard produksjon brukes faste mål, men bøkkeren må også kunne beregne størrelse på produktdeler ut fra et bestemt volum og derfra konstruere og tegne produkter. 

Tønneproduksjonen skjer med noe maskinell framstilling for å rasjonalisere arbeidet, men arbeider mye kun håndverksmessig. Innen vin- og brennevinsproduksjonen er det behov for å reparere og produsere tønner eller fat laget av tre.

Utdanning: vg1 Håndverk, design og produktutvikling eller vg1 TIP, eller vg1 bygg- og anleggsteknikk. Deretter vg2 trearbeid og videre to år i lærebedrift.