Hopp til hovedinnhold

Furu Smie snart 100 år (i 2020) og to generasjoner under samme tak holder familietradisjonen i hevd. Arve Furu (t.v.) har i tradisjons tro hatt en lang yrkeskarriere i familiebedriften, mens Jonas Furu (t.h) er det nye tilskuddet på stammen som nå har skrevet lærekontrakt gjennom oss i Tradisjonshåndverk.

Det var ikke noe selvfølge at Jonas Furu skulle gå inn i familiebedriften. Jonas' interesse for historie førte han til arkeologistudier i Trondheim. Men skapertrangen og et mer fysisk yrke fristet mer, så avgjørelsen med å begynne på en ny yrkesutdannelse i smedfaget ble tatt. Imidlertid så er det flott å kombinere både studier og yrkesutdannelse - historie, håndverk og materialbruk går hånd i hånd. Bedriften lever godt av restaureringsprosjekter i samarbeid med Riksantikvaren, samtidig som de også jobber med nyere moderne konstruksjoner.

Tegneferdigheter er et læreplanmål i smedfaget

Kartlegging av ferdigheter som skal kunnes i fagene blir gjort allerede ved oppstart som ny lærling i Trhå. Tegnekravene i smedfaget omhandler alt fra skisser til teknisk tegning. Selv om det finnes gode dataprogrammer for teknisk tegning, skal det allikevel kunne utføres på papiret. 

Tråhs unike opplæringskonsept gir tilbud om individuell opplæring i tillegg til tverrfaglig lærlingskole, siden det er ulike krav til tegning de forskjellige tradisjonshåndverksfagene. Jonas finner veien til Trhå opplæringskontor og får egen tegneundervisning av Kristine. 

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Historie i veggene på Fossum Smie

Første av fem generasjoner på Fossum Smie startet som hovslagere. På bildet av hovslagerene fra 1910, ser vi bestefar som læregutt med far som mester i fullt arbeide med hovslaging. Egensmidde hestesko ble produsert frem til 2. verdenskrig. Oldefar virket også som smedmester på Høvik glassverk. Smia som vi finner Gamle Ringeriksvei 73 på Bekkestua er fra 1870. 

Det er givende når Trhå er og har vært medvirkende til opplæring av flere smedlærlinger i Furu Smie, og at smia vil leve videre gjennom femte generasjon med Jonas Furu. Smed Arve Furu har selv vært i smedfaget i 43 år. Han kan selv se tilbake på å ha bidratt med utrolig flotte restaureringsarbeider og selv gitt opplæring til flere dyktige smeder som er i virke i dag. Hans egen svenneprøve er en lysekrone som henger i Haugerud kirke.