Hopp til hovedinnhold

Linderud gård i 2022

27 583 besøkende

363 besøksdager

3,2 årsverk

5 098 000 kr til drift

Salg av varer og tjenester: 167 000 kr
Billettinntekter: 62 000 kr
Leieinntekter: 247 000 kr
Tilskudd og gaver: 2 908 000 kr
Prosjektinntekter: 1 714 000 kr

Høydepunkter

Tilgjengeliggjøring og oppgradering av museets hage- og parkanlegg er videreført, med bl.a. reparasjon av porter og gjerder, belysningsprosjekt og skilt med historiske bilder og tekster.

Nærmiljøhagen ble tildelt Oslo kommunes hagepris for årets hage, med fokus på miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Med støtte fra Bydel Bjerkes nærmiljømidler, Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Museumsforbundet har nærmiljøhagen blitt utviklet som naturmøteplass og læringsarena.

Flere hundre deltakere i form av andelshavere, grønne og sosiale entreprenører og skoleklasser er med og dyrker, og flere av aktørene har vært med å utarbeide pedagogiske opplegg for å undervise elever.

Arrangementene var svært godt besøkte, med 1 600 barn og unge på Halloween for å oppleve «skrekk»-løypa i hagen, 400 elever på bærekraftfestival og et yrende liv på vår-, høst- og julemarkedet.

Det gode samarbeidet med Bydel Bjerke, Frelsesarmeen Jobben Oslo og Natur videregående skole har fortsatt og gjør det mulig å tilrettelegge og vedlikeholde området og skape aktivitet slik at Linderud gård blir den grønne lungen i nærmiljøet museet har mål om å være.

Gjennomføringen av et nytt brannkonsept er snart i mål og en rekke tiltak for brannsikring er gjort. Akershus bygningsvernsenter har utarbeidet en ny tilstandsrapport for den fredete hovedbygningen, og denne vil ligge til grunn for utarbeiding av en vedlikeholdsplan som museet skal følge opp i årene som kommer.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1