Lommedalsbanen i 2019

 (Foto/Photo)

Nøkkeltall

8 112 besøkende​

19 besøksdager

0,4 årsverk

658 906 kr i driftsinntekter

Billettinntekter: 240 094 kr
Tilskudd og gaver: 418 812 kr

Høydepunkter

Museet skal samle og bevare jernbanemateriell med sporvidde 600 mm og med dette forbundne tekniske hjelpemidler og redskaper, tegnet, trykket og fotografisk materiell,- fra anlegg, industri og Forsvaret i Norge. 

Rotary Club Bærums Verk har skjenket 6 000 kr til Lommedalsbanen for at vanskeligstilte barn skal kunne få en opplevelse med Lommedalsbanen. 

Frankfurter Feldbahnmuseum i Frankfurt am Main, ved leder Udo Przygoda, besøkte Lommedalsbanen i juli måned for gjensidig erfaringsutveksling. 

 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)
  6/8
 • (Foto/Photo)
 • (Foto/Photo)

Det er satt opp steinmur med 80 cm høyt gjerde på toppen langs jernbanesporet ved Gundershogget stasjon for å ivareta sikkerheten til publikum, slik at de ikke kommer inn på sporet der togene kjører. 

Lommedalsbanen har et nært samarbeide med Tertitten, Museiföreningen Munkedals Jernväg i Sverige og Skatval Krigshistoriske Museum i Trøndelag.

Mer om Lommedalsbanen