Linderud gård i 2019

 (Foto/Photo)

Nøkkeltall

8 512 besøkende​

71 besøksdager

2,3 årsverk

2 557 404 kr i driftsinntekter

Salg av varer og tjenester: 119 323 kr
Billettinntekter: 34 018 kr
Leieinntekter: 232 620 kr
Tilskudd og gaver: 2 171 444 kr

Høydepunkter

Nyskapning er årets stikkord. Den mest populære nyvinningen er aktivitetsløypa i furulunden, finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Løypa ble umiddelbart en svært populær destinasjon for barn og unge i bydelen og tilreisende. Linderud gård har blitt arena for Oslo Kammermusikkfestival​ og har hatt mange Mor Monsen-kakespisende gjester i den nyåpnede museumsbutikken i havestuen, som nå bemannes under omvisninger i sesong. Vanntåkeanlegget er på plass i hele hovedbygningen, samt andre sikringstiltak nødvendiggjort av økt besøk.

 • (Foto/Photo)
  1/4
  (Bilde 1 av 4)
 • (Foto/Photo)
  2/4
  (Bilde 2 av 4)
 • (Foto/Photo)
  3/4
  (Bilde 3 av 4)
 • (Foto/Photo)
  4/4
  (Bilde 4 av 4)

Utendørsanlegget har fått flere opprustinger: Garasjen er malt på dugnad av St. Lazarus. Iskjelleren på gårdsplassen istandsettes endelig. Med midler fra Bymiljøetaten er museet valgt som forbildeprosjekt for urban dyrking, og er arena for EU-prosjektet EdiCitNet. Linderud gård nærmiljøhage ble kick-startet som eksamensarena for gartnerelever fra Natur vgs. Det dyrkes nå som andelslag med lokale ildsjeler.

Dette året har museet hatt flere nye arrangementer. I tillegg har de eksisterende arrangementene vært svært godt besøkt. Markedsdagene trakk tilsammen 1 000, og Jul på herregården 500 besøkende. Nyvinningen Folkeløpet hadde over 100 deltagere, Oslo Kammermusikkfestival fylte Barokksalen i sitt jubileumsår. Dette blir heretter fast tilskudd til festivalen, og det årlige Halloween-arrangementet satt ny publikumsrekord med 2 365 innenfor portene. Det ble holdt 23 klassiske konserter i sommersesongen. Det årlige julearrangementet fikk i år en annen vri, takket være frivillighetsmidler fra Bydel Bjerke til Linderud Gårds venneforening.

 • (Foto/Photo)
  1/5
  (Bilde 1 av 5)
 • (Foto/Photo)
  2/5
  (Bilde 2 av 5)
 • (Foto/Photo)
  3/5
  (Bilde 3 av 5)
 • (Foto/Photo)
  4/5
  (Bilde 4 av 5)
 • (Foto/Photo)
  5/5
  (Bilde 5 av 5)

Linderud gård har hatt kraftig økning i både antall og type utleie. Museet har blant annet vært vertskap for NRK-produksjoner, profesjonelle fotoshoots og filminnspillinger, helgekurs, dagseminarer, årsmøter, mottagelser og vigselsseremoni i barokkhagen.

Museet takker for fabelaktig innsats fra, og godt samarbeid med, Linderud gårds Venneforening, St. Lazarus, øvrige frivillige, samt ansatte i Bydel Bjerke.

Mer om Linderud gård