(Foto/Photo)

Formidling i 2019

Asker museum 

Tre temporære utstillinger: 

  • Hva hadde de under? om undertøyshistorie
  • Blaaveis i Asker om blått/hvitt porselen
  • Jubileumsutstillingen Asker museum på plakaten, 1949-2019
21 arrangementer. I tillegg til de tre største, isfestivalen, museumsdagen og høsttakkefesten, har museet prioritert å ha arrangement knyttet opp mot Labråten og Hulda og Arne Garborg.

Undervisningstilbudene til Asker og Bærums barn og ungdom: Arbeid og lek i bygda for 100 år siden. Kalkprosjektet. Eventyrvandringer. Nissevandringer.

Asker museums venner er engasjert i all formidlingen på ulikt vis. 

Asker museum i Kunstnerdalen tilbyr omvisninger hver dag hele året. På Strandsitterhuset på Konglungen er det omvisning hver søndag i sommerhalvåret. Jansløkka skolemuseum er åpent noen søndager og tar imot 5. klassingene i Asker. Sem sag og høvleri har sagdagen hver år.

Det er holdt fem eksterne foredrag.
 (Foto/Photo)

Aurskog-Høland bygdetun

Museet har fortsatt med Den kulturelle matpakka for barnehagebarn og DKS for 4. trinn. 

I år har bygdetunet også hatt rollespillet Liv i bygda for 5. og 6. trinn, hvor alle får være i rolle gjennom en hel skoledag. Takket være tilbudet med gratis «Kul turbuss» ifra Sparebankstiftelsen DnB, ble dette mulig for skolene å delta.

Dramaelever ved Bråte skole har fått bruke Sandmo-villaen som spillsted. 

Avistegnernes hus

Museet huser DKS-tilbud for 10. trinn i Frogn med avistegneren Egil Nyhus. I galleriet viser vi et bredt utvalg av illustrasjonskunst som trekker meget varierte kundegrupper.

Det er jobbet bevisst videre med publikumsutvikling, og dette har resultert i at vi har opprettholdt de rekordhøye besøksantallene fra 2018.

Det gode samarbeidet med Frogn kommune er utvidet, bl.a. med deltagelse i Havets dag, Lysnatt, påskeeggmaling, og stor juleutstilling med togbane og bidrag fra samtlige barneskoler i Drøbak. 

Venneforeningen har vært meget kreative og aktive i jubileumsåret, bl.a. ved å stille opp i borgertoget på 17. mai og på flere torgdager i sentrum.

 (Foto/Photo)

Eidsvoll museum

DKS for 2. klassingene i Eidsvoll på Bygdetunet om livet i bygda før i tiden. 118 ungdomsskoleelever har vært på omvisning i Okkupasjonsmuseet.    

Tema for Vårmøtet, som Feiring jernverks venner arrangerer i samarbeid med Eidsvoll Historielag, var bergmannen. Marit Sveen i Feiring Jernverks venner holdt foredrag. 

Bygdetunet var vertsted for SOS-kurs for huseiere som ble arrangert av Akershus bygningsvernsenter i november.

Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Ved Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren ble det i 2019 gjennomført i underkant av tretti ulike arrangementer i tidsrommet 3. februar-1. desember. I tillegg var det lukkede arrangementer som DKS og Levende museum. Det ble bl.a. avholdt ti aktivitetsdager på besøkssenteret med ulike naturtema spesielt for barnefamilier. 

I overkant av 4 500 store og små har deltatt på opplegg innen natur, og kultur. Til tross for omsetningsrekorder på flere av arrangementene har det totalt sett likevel vært en nedgang i besøkstallet i forhold til foregående år. Dette antas å skyldes det relativt høye antallet nedbørsdager i sommersesongen.

 (Foto/Photo)

Follo museum

Utstillingen Pushing The Limits of Mobility ble vist i BOZAR - Centre for Fine Arts i Brussel. Utstillingen var bygget på Roald Amundsens ekspedisjonsteknologi.

I utstillingssalen på Seiersten ble det vist tre fotoutstillinger gjennom året. Utstillingene presenterte arbeider av Kjell Gripstad, Christian Svinddal, Baard Næss, Pål Hermansen og Rune Eraker – alle framtredende fotografer fra Follo-regionen.

Son kystkultursenter viste utstillingen Aimar Hansen, et handelshus i en kystkultur.

Vaktboligen på Uranienborg fikk større visningslokaler og utvidet utstillingen med flere fortellinger om Amundsen og viktige personer i livet hans.

DKS-tilbudet har omfattet Arkeolog for en dag på Seiersten, Runer – stemmer fra fortiden på videregående skoler i Aust-Agder og Frogn kulturskoles DKS-tilbud i Skolestua.

Gamle Hvam museum

Skoleuka er museets største og viktigste formidlingsopplegg for barn. 850 elever besøkte museet over seks dager i juni, og var med på arbeidsoppgaver som var vanlige på gårdene i gamle dager.             

I høstferien kunne barna være med på å plukke poteter på gamlemåten. Hvam vgs. ordnet med potetland, Gammeltraktorens venner stilte med traktor og kastehjulsopptager.

Grinimuseet

Museet holdt åpent i to uker (totalt seks dager) i tillegg til to søndager i løpet av året. Det ble også arrangert fire konserter med Gutta på skauen. 38 grupper har vært på omvisning på museet.

281 skoleelever har deltatt på museets undervisningsopplegg. Det er inngått en avtale med DKS i Bærum kommune om å gjennomføre et pilotprosjekt for skoleklasser i juni 2020.

Linderud gård

Under Jul på herregården i desember rigget Linderud gård med Venneforening til et stemningsfullt julemarked med salgsboder ute. Inne kunne publikum oppleve historisk julepyntede saler, barneverksted, musikk, tablåer, og folk og omvisere i historiske drakter.

Museet har hatt flere arrangementer som markedsdager, lysfest, Halloween, konserter, omvisninger og ulike hagetilbud. Klassiske konserter i barokksalen med variert program og godt renommé. Linderud gård opplever en økning i bestilte gruppeomvisninger på dagtid. 

Lørenskog bygdemuseum

DKS-opplegget Vi lever av jorda ble gjennomført i mai, med 600 fornøyde elever. Nytt av året var at våre dyktige skolehagelærere deltok i formidlingsopplegget i tillegg til museets frivillige. 

Jul for begynnere er et undervisningsopplegg som gir en innføring i den norske julefeiringen. Utstillingen, som er produsert av Museumsfabrikken i MiA, ble satt opp i stuene i våningshuset på Skårer gård.

Nes samlinger

Alle 5. klasser i Nes besøkte Stein skole i DKS-opplegget, og alle 7. trinn i Nes kommune besøkte Funnefoss industriarbeidermuseum.

Foredrag på Stein skole ved Per Østerud, om skolens utvikling gjennom 50 år.

Oslofjordmuseet

Det har vært økt fokus på egne arrangementer for å tiltrekke flere besøkende. I løpet av høsten har museet arrangert et frokostmøte og to foredrags-/temakvelder. 

Også i 2019 har museets venneforening vært viktig for å få gjennomført arrangementer. 

Fire utstillinger:

  • Modellbåtutstilling
  • En utstilling med to lokale samtidskunstnere som begge jobber med marint søppel
  • Badeliv i samarbeid med museets venneforening
  • Å plaske i plast basert på en vandreutstilling om marin plastforsøpling

DKS-opplegget er gjennomført for skolebarn fra Røyken og Asker, og har igjen vist seg å være en viktig arena for museet. Det planlegges en fornying av opplegget i 2020. 

Museet deltok med stand på ulike messer, festivaler o.l.: Sjøen for alle i Lillestrøm, Havnelangs i Oslo, og Sandvika klassiske båter. I tillegg bemannet venneforeningen museets stand på Holmen bryggefestival.

 (Foto/Photo)

Skedsmo bygdemuseum

DKS for 2. trinn, Fattiggården, og for 7. trinn Den gamle gårdenJul på prestegården anno 1880 for 4.-6. klassinger. Eventyrlig for voksenopplæringen. Eventyrlig ble også gjennomført for inntaksklassene i Skedsmo på sommeren. 

Temalunsjer arrangert av Huseby gårds venner, Skedsmo historielag med flere. 

Prosjektet Møte med minner bruker utstillingen om barndom på 50-/60-tallet til å vekke minner og ha å samtale rundt dette.

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen

Avdelingsrepresentant har holdt foredrag om Urskog-Hølandsbanens historie for to pensjonistgrupper i år. Foredragene ble meget godt mottatt.

 (Foto/Photo)

Ullensaker museum

Det er gjennomført to DKS-opplegg: et for 3. trinn om arkeologi, forhistorie og Raknehaugen, og et for 9. trinn om 2. verdenskrig og Trandumskogen. Helse på spill har vært på skolebesøk. 

I forbindelse med korpsutstillingen har museet hatt et utstrakt samarbeid med alle syv musikkorps i kommunen samt Romerike drillklubb. Alle korpsene spilte på sesongåpningen 12. mai. 

Museet gjennomførte 25 arrangementer i 2019 i tillegg til vanlig sommeråpent og DKS-besøk. Dette året hadde museet økt fokus på museumsaktivitet andre steder i kommunen.

Det var økt interesse for guidet tur i Trandumskogen, med to åpne og tre lukkede omvisninger i 2019.

Akershus bygningsvernsenter

Befaringer, rådgivning og oppfølging av huseiere. Kurs for håndverkere og huseiere. Oppfølging av lærling. Aktivitet på bygningsverndager. 

Foredrag for Riksantikvaren, KIK-konferansen i Son, Klima- og miljødepartementet, Erasmus og Bygg og Bevar. 

Avdelingen skriver fast i Fortidsminneforeningens blad Fremtid for Fortiden, og har publisert to artikler i Fortidsvern og én i Norske Hjem.

 (Foto/Photo)

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har, som vanlig, bidratt i utstillingsarbeid til de fleste av avdelingene i MiA. Avdelingens hovedoppgave er eksternformidling i eide-, fortjente- og kjøpte mediekanaler. To av årets største innsatser var knyttet til lansering av Bensinstasjonsboken, samt eksternkontakt rundt griseslakting på Eidsvoll bygdetun.

Museumsfabrikken

DKS-opplegget Et bedre liv om utvandringen fra Akershus til Amerika ble turnert i 12 dager i Nittedal, Sørum, Rælingen, Enebakk, Oppegård og Nesodden kommune for 953 elever.

DKS-opplegget i industrihistorie Fra hånd til maskin for Skedsmo kommunes 744 8. klassinger fungerer godt som heldagsopplegg, hvor elevene sykler mellom Lillestrøm og Strømmen, og erfarer historien i et felles opplegg.

Begynnertilbudene for voksenopplærings- og innføringsklasser har blitt svært populære, med tilsammen 486 besøkende fra Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Ullensaker kommune.

Museumstjenesten

Museumstjenesten har bistått i omstillingsarbeid på mange av museets avdelinger i alle faser av utstillingsproduksjon, fra forskning til utforming og produksjon av av utstillinger, rådgivning om gjenstander, osv.

Suksessen til Bensinstasjonsboken har gitt stor etterspørsel etter formidling. Det er utviklet en quizpresentasjon som har blitt holdt mange ganger, bl.a. under Arendalsuka.

Tradisjonshåndverk

24. oktober feiret Tradisjonshåndverk 30 år, med rundt 100 gjester. Det ble en festdag med utstilling av læringsarbeider, svennestykker, verkstedsaktiviteter, hyggelig prat og servering.

I forbindelse med 30-årsjubileet har 145 elever og 20 lærere deltatt på kurs innen fagene: smed, pilfletting, salmaker, møbeltapetserer og bunadssøm. Dette ga elever og lærere en smak på noen av fagene Tradisjonshåndverk arbeider med.

For å rekruttere lærlinger, har avdelingen deltatt på utdanningsmesse, smedtreff, samt byggcamp på Skedsmo vgs.