Hopp til hovedinnhold
Kvinne ligger i sofa med VirtueltMuseum på Pc-skjermen.

Hvor du vil. Når du vil.

MiA - Museene i Akershus, Østfoldmuseene og Anno - Museene i Hedmark har, i samarbeid med KulturIT, fått tildelt 11,6 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til en nasjonal, digital formidlingstjeneste for museer og kulturminner.

Hvitt utstillingsrom med historiske foto og tekster på veggene.

Løft for museumssektoren

Prosjektet, som er døpt VirtueltMuseum, vil bygges videre på den eksisterende DigitaltMuseum-løsningen. Plattformen vil være tilgjengelig for alle museer som bruker denne løsningen i dag, og blir således et solid løft for hele museumssektoren.

Målet er å profesjonalisere digital formidling med en tjeneste som gjør det mulig å lage gode utstillinger uten at det må store investeringer til hver gang. Ikke minst, vil dette bidra til at store mengder audiovisuelt arkivmateriale igjen blir mulig å oppleve for publikum. I VirtueltMuseum inngår et påbegynt pilotprosjekt i samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og MiA, med å digitalisere over to millioner foto fra museets arkiver.

-Det er en kontinuerlig utfordring for alle museer å nå flere og yngre mennesker i formidlingen av vår historie og samtid, og medvirkning vil bli et viktig verktøy i dette arbeidet sier en fornøyd direktør for MiA, Cecilie Øien. -Derfor har vi i prosjektet også lagt opp til en medvirkningsprosess, der brukere i alder 18-30 vil bidra sammen med fagfolk i utviklingen av løsninger, fortsetter hun.

Tilbake til folket

Direktør for KulturIT, som er eid av flere av de største museene i Norge, er også fornøyd med tildelingen. -Det er svært gledelig at vi nå kan ta DigitaltMuseum, som er en felles satsning for museene, et langt skritt videre. Sammen med ledene museer i Norge, kan vi gi de kulturskattene museene forvalter på vegne av samfunnet tilbake til folket. At særlig unge mennesker kan få oppleve kulturskatter på en moderne måte, tror jeg er avgjørende for å holde interessen for vår felles historie i live, avslutter han.

 • 1/1

Administrerende direktør i Sparebankstiftelsen DNB er både positiv og forventningsfull til prosjektet: -I perioden med stengte museer, der kommunikasjonen gikk over på digitale flater, ble det synlig at få av museene var rigget for det, eller har løsningene som skal til for virtuell formidling. Med ViritueltMuseum kan museene kommunisere på en visuelt mer spennende måte, og det vil gi publikum en ny måte å interagere med museene og samlingene på. Vi håper tildelingen til ViritueltMuseum skal bli et løft for hele museumsfeltet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB."

Samarbeidspartnere

 • Logo for MiA - Museene i Akershus
  1/4
 • Logo for Østfoldmuseene.
  2/4
 • Logo for Anno museum - Museene i Hedmark
  3/4
 • Logo for KulturIT
  4/4
Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1