Hopp til hovedinnhold

Forskning og rapporter

EdiCitNet

Frem til 2023 var nærmiljøhagen del av det internasjonale forskningsprosjektet EdiCitNet – Edible Cities Network. Hagen er et “levende laboratorium”, et sted for kunnskapsutveksling og læring, innovasjon og entreprenørskap. 

De norske samarbeidspartnerne i prosjektet er Bymiljøetaten i Oslo KommuneNabolagshager,  OsloMet og  NIBIO - Norsk institutt for Bioøkonomi

I 2022 var Linderud gård vertskap for "Visit the Living Lab", der deltakere fra nærmiljøhager i flere europeiske byer besøkte hverandre og utvekslet erfaringer.

Her vil vi publisere rapporter og artikler knyttet til prosjektet. 

Biomangfold på Linderud gård

I 2021 og 2023 fikk vi Grønne midler fra Bydel Bjerke og midler fra Sparebankstiftelsen til å kartlegge biomangfold på Linderud gård. Stiftelsen Biofokus utførte arbeidet, satte opp insektfeller i sommersesongen og dro på befaring der de søkte etter liv under stokk og stein, og i gårdsdammene. Funnene er samlet i to rapporter:

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1