Hopp til hovedinnhold

Forskning og rapporter

EdiCitNet

Frem til 2023 er nærmiljøhagen del av det internasjonale forskningsprosjektet EdiCitNet – Edible Cities Network. Hagen er et “levende laboratorium”, et sted for kunnskapsutveksling og læring, innovasjon og entreprenørskap. 

De norske samarbeidspartnerne i prosjektet er Bymiljøetaten i Oslo KommuneNabolagshager,  OsloMet og  NIBIO - Norsk institutt for Bioøkonomi

I 2022 var Linderud gård vertskap for "Visit the Living Lab", der deltakere fra nærmiljøhager i flere europeiske byer besøkte hverandre og utvekslet erfaringer.

Her vil vi publisere rapporter og artikler knyttet til prosjektet. 

Biomangfold på Linderud gård

I 2021 fikk vi Grønne midler fra Bydel Bjerke til å kartlegge biomangfold på Linderud gård. Biofokus utførte arbeidet, satte opp insektfeller i sommersesongen og dro på befaring der de søkte etter liv under stokk og stein. Funnene er samlet i denne rapporten. Les og lær!

Biofokusrapport2021-037_Linderud_gard.pdf