<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
MiA_skedsmo.png

Fra prestegård til fattiggård

«Et sjelden vakkert anlæg»

DSF9045_1.jpg

Hva skjedde året 1952?
Se den nye utstillingen

Åpningstider i 2017

1. juni - 25. september.
Lørdager og søndager kl. 12.00 - 16.00.
Barneprogram hver søndag kl. 14.00.

Huseby gårds venner arrangerer lørdagskafé hele året kl. 12.00 - 14.00, om vinteren i Bestyrerboligen, om sommeren i hovedbygningen.

Kafégjester utenfor hovedbygningen på Skedsmo bygdemuseum.