MiA_skedsmo.png

Fra prestegård til fattiggård

«Et sjelden vakkert anlæg»

Åpningstider i 2017

1. juni - 25. september.
Lørdager og søndager kl. 12.00 - 16.00.
Barneprogram hver søndag kl. 14.00.

Huseby gårds venner arrangerer lørdagskafé hele året kl. 12.00 - 14.00, om vinteren i Bestyrerboligen, om sommeren i hovedbygningen.

Kafégjester utenfor hovedbygningen på Skedsmo bygdemuseum.