Hopp til hovedinnhold

Aktører

En rekke ulike aktører dyrker i Linderud nærmiljøhage. I tillegg til andelsgård driver grønne og sosiale entreprenører ulike aktiviteter på egne parseller.

Linderud skole

Linderud skole

Linderud skole bruker nærmiljøhagen som arena for læring, utforskning og felleskap, med mål om å skape miljøbevisste elever for en grønnere fremtid. Urban dyrking og økologisk mat er sentrale emner innen de tverrfaglige temaene bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Elever fra 1.-10. klasse dyrker og høster grønnsaker som brukes i mat- og helsefag.

Slåttemark

Slåttemark

Nærmest Trondheimsveien er det etablert en urterik eng. Frømaterialet kommer fra vanlige engplanter i nærområdet. Vi bruker tre metoder og vil evaluere dem: pluggplanter, urterikt høy og spredning av frø. Den urterike engen vil tiltrekke seg pollinerende insekter som blir nyttige for hele nærmiljøhagen. Prosjektet ledes av Kristina Bjureke ved Naturhistorisk museum.

Bålprat

Bålprat

Bålprat tilbyr et flerkulturelt møterom og pedagogiske aktiviteter til ungdom, foreldre og familier i lokalmiljøet. Målet er å produsere sunn mat, bygge samfunnsbånd og skape et sirkulært matsystem. Bålprat jobber sammen med IncaChef catering og food truck med å lage deilig mat fra kortreiste ingredienser i synergi med naturen og å skape jobbmuligheter for lokale ungdommer.

Pust

Pust

Pust er et frivillig initiativ som ønsker å starte en grønn, sosial bedrift gjennom å produsere urter, grønnsaker og spiselige blomster for salg. Plantene skal også gi mat til pollinerende insekter. Pust fokuserer på sanseopplevelser og tilrettelegging for barn og personer med ulike funksjonsutfordringer.

Tidligere aktører

Disse har startet opp i Linderud nærmiljøhagen, men har avsluttet virksomheten her eller flyttet den videre: Ugressbruket, Samlepunkt/ HerbanistsSoppløsninger og Gruten.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1