<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fortell, Romerike!

En foredragsserie hvor ansatte i MiAs museer på Romerike forteller om spennende temaer.

Vi ønsker selvfølgelig publikum i salen, men foredragene vil også bli streamet direkte. For å komme til streamingen går du inn på facebookarrangementet for det enkelte foredraget, og disse finner du under det respektive vertsmuseets Facebookside.

Kommende: "Huldra ved Svarttjern" Hva kan vi lære om gamledager gjennom sagn og myter

 • (Foto/Photo)
  Illustrasjon: Kjersti Vatnan Ekman

Ved Åse Mørk​

I dag tenker nok de fleste på eventyr og sagn som morsomme, litt dramatiske historier en leser for barna sine, men historiene forteller også noe om hvordan folk tenkte da de ble skrevet. De forteller om folks drømmer og håp, hva de var redde for og hvordan man ville at folk skulle oppføre seg. I dagens populærkultur som dataspill, filmer og fantacylitteratur finner vi mange av de samme trekkene som i folkeeventyrene. Kanskje dette er en av grunnene til at disse er så populære? Kanskje vi fortsatt trenger disse fortellingene. Ja, kanskje sier de noe viktig om hva det er å være menneske i verden?

Doblougfabrikken

 • (Foto/Photo)

Ved Juliane Husvik Sukkestad

Brødrene Dobloug var en av de store innen norsk tekstilindustri. De etableret sitt tekstilhus og grossistvirksomhet i Oslo i 1870. Virksomheten vokste med tiden og det ble etablert konfeksjonsfabrikker rundt omkring i landet. En av dem var Dobloug konfeksjonsfabrikk på Løken i Høland. Fabrikken var siste skrik innen amerikanske produksjonsprinsipper og var en storsatsning for virksomheten.

Gardermoen på 45 minutter

 • (Foto/Photo)
  Oslo Museum

Ved Sigrid Tveiten Roholdt

«Gardermoen på 45 minutter» er et foredrag som presenterer glimt og smakebiter fra Gardermoens historie gjennom bilder og fortelling. Som nyansatt stedsansvarlig på Ullensaker museum forsøker Sigrid Roholdt å forstå hva slags sted Gardermoen egentlig er og har vært. Hvor stammer navnet «Østerrikegata» fra, og hvordan så det ut i området før flyplassen ble bygget? Hva slags mennesker har holdt til på Gardermoen de siste  hundreårene, og hva har de drevet med? 

Navneduker - historien om et håndverk og en arv

 • (Foto/Photo)
  Akershusbasen

Ved Stine Molteberg

"Når vår'n kom fekk je lissom detta ælvesuget i meg" - Om fløtinga i Fet og ved Fetsund lenser

 • (Foto/Photo)
  Anno museum

Ved Christin Rose Johansen

Fløtinga blir gjerne omtalt som vårens vakreste og farligste eventyr. Glomma er Norges lengste elv og har alltid vært et av de mest betydningsfulle fløtningsvassdragene i landet. I flere hundre år var vannveien den enkleste måten å få fraktet tømmer over store avstander. Flere steder gikk elvene ut i store sjøer hvor tømmeret ikke kunne fløtes løst over, og her ble det opprettet fløtingsanlegg for samling, sortering og bunting av tømmer. Fra 1861 og frem til 1985 var Fetsund lenser et av disse store fløtningsanleggene.

Tidligere foredrag

Om Anna Monrad

ved Astrid Skedsmo

 • 1/1

"Eventyret eide hele hennes barnesjæl" – Historien om Anna Monrads fortellinger ved Astrid Ruud Skedsmo

Lenge før Stein skole ble eventyrskolen, var Anna Pedersen elev på den gamle rodeskolen på Stein. Anna kom fra husmannsplassen Tangen, hvor hun vokste opp hos bestemor som var eventyrfortellerske. Bestemor fortalte historier som vi kjenner godt fra folkediktninga og som vandrer, fra land til land og fra grend til grend. 

Trygt forvart i minnet til Anna, fikk bestemors historier reise fra granskog og åkre på Romerike til amerikansk prærie, før de pent kledd i blekk og papir vendte tilbake til gamlelandet. 

Prestefamilien Ingier på Huseby

ved Trine Grønn Iversen

 • 1/1

En lang rekke prester og prestefruer har residert på Huseby gård gjennom århundrene. Prestene hadde sitt kall og sine oppgaver i kraft av sitt embete, men de var også familiefedre med gleder og sorger. 

Familien Ingier bodde på Huseby i 33 år. Hvem var disse menneskene, så høyt på strå i lokalsamfunnet, men samtidig med sine private kamper å kjempe? 

Karl 12. i Høland

ved Juliane Husvik Sukkestad

 • 1/1

Året er 1716, og Norge er i union med Danmark. Krig, sult og Karl Dussin herjer om hverandre i Europa. Svensekongen var en forkjemper for den svenske stormakten og ville ikke slutte fred selv om det begynte å se mørkt ut for Sverige. 

Karl hadde vært hjemme i Sverige til jul, og hadde straks gått igang med sine nye angrepsplaner. Han skulle til å angripe Danmark, men på grunn av mildvær falt planen i vasken. Norge ble nå det nye målet ...