Hopp til hovedinnhold

Fortell, Romerike!

En foredragsserie hvor ansatte i MiAs museer på Romerike forteller om spennende temaer.

På grunn av pandemien ble vår foredragsserie i 2020/21 i stor grad sendt digitalt. Det betyr at foredragene ble filmet og samlet her, slik at flere kan ha glede av dem.

Om Anna Monrad

ved Astrid Skedsmo, september 2020

  • 1/1

"Eventyret eide hele hennes barnesjæl" – Historien om Anna Monrads fortellinger ved Astrid Ruud Skedsmo

Lenge før Stein skole ble eventyrskolen, var Anna Pedersen elev på den gamle rodeskolen på Stein. Anna kom fra husmannsplassen Tangen, hvor hun vokste opp hos bestemor som var eventyrfortellerske. Bestemor fortalte historier som vi kjenner godt fra folkediktninga og som vandrer, fra land til land og fra grend til grend. 

Trygt forvart i minnet til Anna, fikk bestemors historier reise fra granskog og åkre på Romerike til amerikansk prærie, før de pent kledd i blekk og papir vendte tilbake til gamlelandet. 

Prestefamilien Ingier på Huseby

ved Trine Grønn Iversen, oktober 2020

  • 1/1

En lang rekke prester og prestefruer har residert på Huseby gård gjennom århundrene. Prestene hadde sitt kall og sine oppgaver i kraft av sitt embete, men de var også familiefedre med gleder og sorger. 

Familien Ingier bodde på Huseby i 33 år. Hvem var disse menneskene, så høyt på strå i lokalsamfunnet, men samtidig med sine private kamper å kjempe? 

Karl 12. i Høland

ved Juliane Husvik Sukkestad, november 2020

  • 1/1

Året er 1716, og Norge er i union med Danmark. Krig, sult og Karl Dussin herjer om hverandre i Europa. Svensekongen var en forkjemper for den svenske stormakten og ville ikke slutte fred selv om det begynte å se mørkt ut for Sverige. 

Karl hadde vært hjemme i Sverige til jul, og hadde straks gått igang med sine nye angrepsplaner. Han skulle til å angripe Danmark, men på grunn av mildvær falt planen i vasken. Norge ble nå det nye målet ...

"Huldra ved Svarttjern" - Hva kan vi lære om gamledager gjennom sagn og myter

Ved Åse Mørk​, januar 2021

  • 1/1

I dag tenker nok de fleste på eventyr og sagn som morsomme, litt dramatiske historier en leser for barna sine. Vi synger kanskje vuggesanger for de minste eller minnes sanglekene fra egen barndom med nostalgisk glede. Underholdningsverdien var viktig også i «gamledager», men den muntlige fortellertradisjonen var i tillegg en måte å bringe kunnskap om verden videre på. Denne tradisjonen er derfor en viktig kilde for oss i dag. Den gir oss innblikk i hvordan folk tenkte før! 

Materialet viser oss hvordan voksne lærte barna om rett og galt; hvordan gale valg gav konsekvenser, og hvordan gode valg gav belønninger. Fortellingene og sangene skulle trøste og skape fellesskap, bearbeide sorg, savn og angst for døden. De forteller om folks drømmer og håp. 14. januar får du høre folkesanger, eventyr og tolkninger rundt disse. Det vil også bli en liten digital omvisning i utstillingen «Huldra ved Svarttjern». 

Doblougfabrikken

Ved Juliane Husvik Sukkestad, februar 2021

  • 1/1

Brødrene Dobloug var en av de store innen norsk tekstilindustri. De etableret sitt tekstilhus og grossistvirksomhet i Oslo i 1870. 

Virksomheten vokste med tiden og det ble etablert konfeksjonsfabrikker rundt omkring i landet. En av dem var Dobloug konfeksjonsfabrikk på Løken i Høland. 

Fabrikken var siste skrik innen amerikanske produksjonsprinsipper og var en storsatsning for virksomheten.

Gardermoen før flyplassen

Ved Sigrid Tveiten Roholdt, mars 2021

  • 1/1

Når du hører ordet Gardermoen tenker du kanskje på fly, reising, og ferie – ikke dragoner til hest, yrende folkeliv på 1800-tallet eller fangeleirer og tvangsarbeid under krigen. Men når du går med trillekofferten din i flyterminalen eller venter på takeoff i et fly på rullebanen, så er du faktisk på historisk grunn! 

Den militære ekserserplassen Lilleplassen ble ryddet i 1740, rett bak der hvor Ullensaker museum holder til i dag. Rundt ekserserplassen utviklet det seg etter hvert både en stor militærleir og et sivilt område kalt Østerrike, med hoteller, kafeer og butikker. I dag er området totalforandret og ugjenkjennelig som en del av flyplassen. Men, ved hjelp av gamle kart kan vi finne ut ganske nøyaktig hvor Lilleplassen, Østerrike og de andre stedene lå. Gamle bilder og historier kan gi oss et inntrykk av stedene. Følg det digitale foredraget vårt her på Facebook, og få et glimt av Gardermoens varierte og spennende historie! 

Navneduker - historien om et håndverk og en arv

Ved Stine Molteberg, april 2021

  • 1/1

Navneduker er for mange en ukjent tradisjon. Går vi 100 år tilbake var dette en selvsagt del av unge pikers utdanning. Flere titalls timer med arbeid lå bak dette broderte tøystykket. I dag har noen navneduker i glass og ramme på veggen, som et pyntebilde. Andre har kanskje en liggende i en skuff som et minne etter bestemor, oldemor eller tippoldemor, uten egentlig å vite hva det er eller hvorfor de ble laget.Stine Molteberg gir oss et innblikk i navnedukens historie, hvem som lagde navnedukene og hvorfor. Molteberg er historiker og fagkonsulent ved Gamle Hvam museum.

"Når vår'n kom fekk je lissom detta ælvesuget i meg" - Om fløtinga i Fet og ved Fetsund lenser

Ved Christin Rose Johansen, mai 2021

  • 1/1

Fløtinga blir gjerne omtalt som vårens vakreste og farligste eventyr. Glomma er Norges lengste elv og har alltid vært et av de mest betydningsfulle fløtningsvassdragene i landet. I flere hundre år var vannveien den enkleste måten å få fraktet tømmer over store avstander. Flere steder gikk elvene ut i store sjøer hvor tømmeret ikke kunne fløtes løst over, og her ble det opprettet fløtingsanlegg for samling, sortering og bunting av tømmer. Fra 1861 og frem til 1985 var Fetsund lenser et av disse store fløtningsanleggene.