<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Klokkerenga

Klokkerenga ligger på sin opprinnelige plass og er utgangspunktet for Eidsvoll Bygdetun. Husene her var bebodd fram til museet ble etablert i 1950.

Om Klokkerenga

Slik husene framstår i dag, representerer de et småbruk midt på 1800-tallet. Interiøret er tilbakeført til tidlig 1800-tallet. Klokkereng-familien hadde det ikke så gammeldags i 1950. På det tidspunktet var det innlagt strøm, panelte vegger, vedkomfyr og nyere vinduer i huset.

Klokkerenga var opprinnelig husmannsplass under Østgarn Ås, men ble kjøpt ut av en sønn på gården i andre halvdel av 1700-tallet. Helt på slutten av 1700-tallet kjøpte Ola Halvorsen bruket, og han virket som klokker i Eidsvoll kirke. Det gjorde også to av sønnene hans. Det er fra den tida bruket fikk navnet Klokkerenga.

⬅ Oversikt over friluftmuseet