<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Om Nes samlinger

Nes samlinger består av museene Stein skole og Funnefoss industriarbeidermuseum, som drives av MiA, og arbeidersmåbruket Furuseth og Nes kirkeruin, som drives av Nes kommune.