<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
I natt red' n Henrik forbi (Foto/Photo)

Om Nes samlinger

Nes samlinger består av museene Stein skole, Aulie mølle, Nes kirkeruiner, Funnefoss industriarbeidermuseum og arbeidersmåbruket Furuseth. 

Nes samlinger eies av Nes kommune, bortsett fra Auli Mølle som eies av Christian Kværnsveen. Samlingen driftes av MiA - Museene i Akershus.

Finn ut mer om museene våre: