<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Om oss

Nes samlinger består av museene Stein skole, Aulie mølle, Nes kirkeruiner, Funnefoss industriarbeidermuseum og arbeidersmåbruket Furuseth. Ta gjerne kontakt om du ønsker egne omvisninger.