Hopp til hovedinnhold

En del av skolens tidligere elever hadde ønske om å være med å støtte opp om museet, og dannet en venneforening i 2008. Stein skoles venner har ca. 40 medlemmer og familiemedlemmer, og har til formål å bistå og støtte Nes samlinger ved tilstelninger og arrangementer ved Stein skole.

Venneforeningen har et styre, som jobber i nært samarbeid med Nes samlinger og MiA - Museene i Akershus. Medlemmene får i løpet av året tilsendt informasjon om de sakene styret har arbeidet med.

Av felles aktiviteter for medlemmene kan nevnes:

  • Invitasjon til åpning av sesongen
  • Invitasjon til utstillinger
  • Invitasjon til markering av Wergelands fødselsdag, 17. juni
  • Sankthansfeiring
  • Invitasjon til årsmøte
  • Felles dugnader, med raking og rydding av området rundt skolen

I løpet av sommersesongen har omviserne satt stor pris på å få hjelp av venneforeningen, med praktisk arbeid som servering og vaffelsteking på åpningsdagene. Styret tar kontakt når vi trenger hjelp til dette.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1