<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Undervisningsopplegg

På Stein skole og i Funnefoss industriarbeidermuseum har vi hver vår besøk av skoleelever fra Nes kommune.

Alle femte trinn besøker Stein skole og alle syvende trinn besøker Funnefoss industriarbeidermuseum

Elevene får en unik mulighet til å bli kjent med sine lokale museer og om historien bak de gamle husene. Vi får gleden av å fortelle historien videre til barna.

Skoleopplegget er tilknyttet Den kulturelle skolesekken og er i samarbeid med Fylkeskommunen og Nes kommune. 

  • Funnefoss industriarbeidermuseum
    1/1
    Funnefoss industriarbeidermuseum

Kontaktperson: