<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
MiA_Nes-samlinger.png

Eventyrskolen Stein

Nes samlinger består også av Aulie mølle, Nes kirkeruiner, Funnefoss industriarbeidermuseum og arbeidersmåbruket Furuseth.

Sigrid_salen.jpg

Ingeborg Refling Hagen, slik jeg kjente henne

Lørdag 18.8 får vi besøk av Sigrid Salen.                                 Foredraget starter kl. 13.00.


Velkommen!