Hopp til hovedinnhold

Arbeidersmåbruket Furuseth

Et av Østlandets få gjenværende arbeidersmåbruk.

  • 1/2
  • 2/2

Historien

En av arbeiderne ved Funnefoss tresliperi, Johan Martinsen Furuseth, kjøpte noen mål furumo i 1909 og anla et miniatyrgårdsbruk i sin sparsomme fritid. Han hadde potetåker, frukthage, ku, gris og sju små bygninger. 

Husmannsønnen Johan skapte sitt livsverk med stor omtanke og kjærlighet. Bygningene og jordveien er bevart nesten uendret til vår tid som et av de få gjenværende arbeidersmåbruk på Østlandet.

Driftes av Nes kommune

Henvendelser ang. arbeidersmåbruket Furuseth gjøres til Nes kommune postmottak@nes.kommune.no