<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Våre bygninger

Lørenskog bygdemuseum består av de tidligere gårdsbrukene Skårer gård og Skulerud gård, Røykåshytta og Vasshjulet i Losby.

Hovedbygning Skårer gård (Foto/Photo)

Skårer gård

 (Foto/Photo)

Skulerudstua

 (Foto/Photo)

Vasshjulet i Losby