<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Skulerudstua

Skulerudstua er Lørenskog kommunes eldste bygning. Her serverer Leikarringen Hunar vafler og kaffe hver søndag i perioden september-desember og fra midt i januar til påske.

Skulerudstua ligger vakkert til på overgangen mellom Østmarka og det svakt kuperte jordbrukslandskapet i Lørenskog, og må ikke forveksles med den større Skullerudstua i Oslo (skulle du ta feil er det ikke mer enn en litt lang dagsmarsj i mellom). Mange har Skulerudstua som mål i seg selv, men den kan også brukes som utgangspunkt for å komme videre til for eksempel Halssjøen eller Mariholtet.

Skulerud var tidligere våningshus på Skulerud gård, som kan ha blitt ryddet allerede i vikingtida. Den eldste delen av stua er trolig fra 1669 og er den eldste bevarte bygningen i Lørenskog. Den nyere delen er fra 1770. På 1990-tallet gjennomførte kommunen en omfattende restaurering som førte til at det nedslitte, men verneverdige våningshuset ble satt opp i skikkelig stand, slik det står i dag. 

 • Foto: Lukasz Bielawski (Foto/Photo)
  1/5
  Foto: Lukasz Bielawski
 • Foto: Lukasz Bielawski (Foto/Photo)
  2/5
  Foto: Lukasz Bielawski
 • Foto: Lukasz Bielawski (Foto/Photo)
  3/5
  Foto: Lukasz Bielawski
 • Foto: Lukasz Bielawski (Foto/Photo)
  4/5
  Foto: Lukasz Bielawski
 • Foto: Lukasz Bielawski (Foto/Photo)
  5/5
  Foto: Lukasz Bielawski