Hopp til hovedinnhold

Skulerudstua er Lørenskog kommunes eldste bygning. Her serverer Leikarringen Hunar vafler og kaffe hver søndag i perioden september-desember og fra midt i januar til påske.

 • 1/4
  Foto: Lukasz Bielawski
 • 2/4
  Foto: Lukasz Bielawski
 • 3/4
  Foto: Lukasz Bielawski
 • 4/4
  Foto: Lukasz Bielawski

Skulerudstua ligger vakkert til på overgangen mellom Østmarka og det svakt kuperte jordbrukslandskapet i Lørenskog, og må ikke forveksles med den større Skullerudstua i Oslo (skulle du ta feil er det ikke mer enn en litt lang dagsmarsj i mellom). Mange har Skulerudstua som mål i seg selv, men den kan også brukes som utgangspunkt for å komme videre til for eksempel Halssjøen eller Mariholtet.

Skulerud var tidligere våningshus på Skulerud gård, som kan ha blitt ryddet allerede i vikingtida. Den eldste delen av stua er trolig fra 1669 og er den eldste bevarte bygningen i Lørenskog. Den nyere delen er fra 1770. På 1990-tallet gjennomførte kommunen en omfattende restaurering som førte til at det nedslitte, men verneverdige våningshuset ble satt opp i skikkelig stand, slik det står i dag. 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1