<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Jente vanner i skolehage (Foto/Photo)

Om Lørenskog bygdemuseum

Grønt møtested

Skårer gård ble trolig ryddet i sen vikingtid. Siden da har det mer eller mindre kontinuerlig vært gårdsdrift på stedet. Fra 1950 skjedde en økning i utbyggingen i Lørenskog og store deler av gårdens jord ble ekspropiert, og gårdsdriften ble lagt ned. Lørenskog kommunen kjøpte gården, og gjorde den senere om til museum. 

Siden den gang har museet huset mange arrangementer og utstillinger. I dag fungerer museet som en grønn møteplass i et stadig mer fortettet og urbant lokalmiljø. 

Det er bygget nytt utstillingslokale i låven, etablert skolehager og parsellhager og museet er nå helårsåpent. I 2020 ble det bygget drivhus til stor glede for museets gartnere, og i år skal det etableres en fast bigård. 

Lørenskog hagelag har ansvar for stell av hagen rundt våningshuset. Og hønene eies og stelles av Lørenskog økolag. 


 (Foto/Photo)

Ny utstilling!

 "Kjøkkenveien - matens reise fra jord til bord" i det ombyggede fjøset viser redskaper brukt i forbindelse med dyrking og foredling av mat gjennom tidene. 

 (Foto/Photo)

Skolehager

Skolehagene i Lørenskog har sin base på Skårer gård. Her har vi tre dyktige ansatte som dyrker, skjøtter og formidler til alle skolens elever og andre interesserte. 

   (Foto/Photo)

  Museumskafé og landhandel

  Åpen hver torsdag og søndag, samt annenhver onsdag. 

  I museets landhandel finnes et rikt utvalg av bærekraftige produkter til hus og hjem, økologiske tørrvarer, hageredskaper og interiørprodukter. 

    (Foto/Photo)

   Økolaget

   Oikos Lørenskog Økolag arrangerer de temakvelder og søndagsåpen kafé. Dyrkegruppa steller i pallekarmene rundt våningshuset og rundt Røykåshytta og hønegruppa har ansvar for hønseholdet. Egg fra hønene kan kjøpes i kafeens åpningstid eller ved å ta direkte kontakt med økolaget.