<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Grønt møtested

Skårer gård ble trolig ryddet i sen vikingtid. Siden da har det mer eller mindre kontinuerlig vært gårdsdrift på stedet. Fra 1950 skjedde en økning i utbyggingen i Lørenskog og store deler av gårdens jord ble ekspropiert, og gårdsdriften ble lagt ned. 

I de senere årene har Lørenskog hagelag hatt ansvar for stell av hagen rundt våningshuset, og i 2016 fikk de selskap av Lørenskog økolag som begynte å dyrke grønnsaker og urter i pallekarmer på området. Sommeren 2017 ble de første potetene satt på gressletta utenfor gjerdet, skolehagene i Lørenskog ble etablert. I dag dyrkes det rundt Røykåshytta, i pallekasser rundt våningshuset, på gressletta og i et nyoppsatt drivhus. 

Velkommen til Lørenskogs grønne oase!

 (Foto/Photo)

Ny utstilling åpner sommeren 2020!

Høsten 2016 mottok bygdemuseet 800.000,- fra Sparebankstiftelsen DNB. Pengene går til utviklingen av formidlingskonseptet "Kjøkkenveien - matens reise fra jord til bord". Utstillingen åpner sommeren 2020. 

 (Foto/Photo)

Skolehager

Våren 2017 ble det anlagt skolehager på Skårer gård som en del av et pilotprosjekt i samarbeid med Regionkontor for Landbruk og Lørenskog kommune. Det er dyrket i pallekarmer og satt poteter.

Våren 2018 fortsatte arbeidet med å anlegge skolehager. Det ble opprettet en 100% stilling som i dag er fordelt på tre dyktige skolehagelærere. Les mer om dette spennende prosjektet her!

 (Foto/Photo)

Museumskafé og landhandel

Onsdag og torsdag, annenhver uke, samt én søndag i måneden er museumskafeen åpen. I vinterhalvåret serveres det suppe med brød, og i sommerhalvåret serveres det påsmurt brød eller scones. I tillegg serveres alltid et utvalg av hjemmebakte kaker.

I museets landhandel finnes et rikt utvalg av bærekraftige produkter til hus og hjem, økologiske tørrvarer, hageredskaper og interiørprodukter. 

 (Foto/Photo)

Økolaget

Oikos Lørenskog Økolag startet opp på bygdemuseet i mars 2016.

Gjennom året arrangerer de temakvelder og søndagsåpen kafé. Dyrkegruppa steller i pallekarmene rundt våningshuset og rundt Røykåshytta og hønegruppa har ansvar for hønseholdet. Egg fra hønene kan kjøpes i kafeens åpningstid eller ved å ta direkte kontakt med økolaget. 

Kontaktperson: