Hopp til hovedinnhold

Skårer gård - Oasen i Lørenskog sentrum

Skårer gård ble trolig ryddet i sen vikingtid. Siden da har det mer eller mindre kontinuerlig vært gårdsdrift på stedet. Fra 1950 skjedde en økning i utbyggingen i Lørenskog og store deler av gårdens jord ble ekspropiert, og gårdsdriften ble lagt ned. Lørenskog kommunen kjøpte gården, og gjorde den senere om til museum. 

Siden den gang har museet huset mange arrangementer og utstillinger. I dag fungerer museet som en grønn møteplass i et stadig mer fortettet og urbant lokalmiljø. 

Det er bygget nytt utstillingslokale i fjøset, etablert skolehager og parsellhager til glede for befolkningen. I 2023 vil det igjen bli historiske utstillingsrom i våningshuset, og låvebrua vil åpnes for omvisninger. 

Kontakt oss for omvisninger i bygg og skolehage. Museet er helårsåpent. 

 "Kjøkkenveien - matens reise fra jord til bord" i det ombyggede fjøset viser redskaper brukt i forbindelse med dyrking og foredling av mat gjennom tidene. 

Skolehagene i Lørenskog har sin base på Skårer gård. Her har vi tre dyktige ansatte som dyrker, skjøtter og formidler til alle skolens elever og andre interesserte. 

Åpen hver torsdag kl. 11-15. 

I museets landhandel finnes et rikt utvalg av bærekraftige produkter til hus og hjem, økologiske tørrvarer, hageredskaper og interiørprodukter. 

Lørenskog Husflidslag har kontorer, verksteder, temakvelder og utstrakt kursvirksomhet i låven. 

Lørenskog Hagelag holder hagedugnader vedlikeholder våre staudebed og rabatter

Lørenskog Historielag har åpent kontor annenhver onsdag, og slektsgruppa og fotogruppa har jevnlige møter i våningshuset.

Oikos Lørenskog Økolags dyrkegruppe steller rundt Røykåshytta, og hønegruppa har ansvar for hønseholdet. Egg fra hønene kan kjøpes ved å ta direkte kontakt med økolaget. 

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1