<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Lørenskog bygdemuseum - Grønt møtested

Skårer gård ble trolig ryddet i sen vikingtid. Siden da har det mer eller mindre kontinuerlig vært gårdsdrift på stedet. Fra 1950 skjedde en økning i utbyggingen i Lørenskog og store deler av gårdens jord ble ekspropiert, og gårdsdriften ble lagt ned. 

I de senere årene har Lørenskog hagelag hatt ansvar for stell av hagen rundt våningshuset, og i 2016 fikk de selskap av Lørenskog økolag som begynte å dyrke grønnsaker og urter i pallekarmer på området. Sommeren 2017 ble de første potetene satt på gressletta utenfor gjerdet, skolehagene i Lørenskog ble etablert. Fra 2021 er det også blitt parsellhager, så nå dyrkes det rundt Røykåshytta, i pallekasser rundt våningshuset, på gressletta og i drivhus. 

 (Foto/Photo)

Ny utstilling!

 "Kjøkkenveien - matens reise fra jord til bord" i det ombyggede fjøset i 2020 viser redskaper brukt i forbindelse med dyrking og foredling av mat gjennom tidene. 

 (Foto/Photo)

Skolehager

Skolehagene på Skårer gård er en del av et pilotprosjekt i samarbeid med Regionkontor for Landbruk og Lørenskog kommune. Det er opprettet en 100% stilling fordelt på tre dyktige skolehagelærere.

   (Foto/Photo)

  Museumskafé og landhandel

  Onsdag og torsdag, annenhver uke, samt én søndag i måneden er museumskafeen åpen.

  I museets landhandel finnes et rikt utvalg av bærekraftige produkter til hus og hjem, økologiske tørrvarer, hageredskaper og interiørprodukter. 

    (Foto/Photo)

   Økolaget

   Oikos Lørenskog Økolag arrangerer de temakvelder og søndagsåpen kafé. Dyrkegruppa steller i pallekarmene rundt våningshuset og rundt Røykåshytta og hønegruppa har ansvar for hønseholdet. Egg fra hønene kan kjøpes i kafeens åpningstid eller ved å ta direkte kontakt med økolaget.