Hopp til hovedinnhold

- et moderne møteroms- og utstillingslokale

Fjøset leies kun ut til møter, utstillinger, kulturformidling og foredrag. 

Lokalene ligger i 1. etg av låven og består av ett stort rom med enkel tilkobling til AV-utstyr. Rommet har eget kjøkken, er universelt utformet og flere mulige oppsett. Merk! Tilgang til toalett er via nordenden av våningshuset på andre siden av gårdsplassen.  

Kontakt oss for mer utfyllende informasjon om tilgjengelighet og muligheter (se under)

Priser ved leie av Fjøset

Priser per 1. januar 2023

Priser ved leie av Fjøset Priser per 1. januar 2023
Priser Privat næringsliv Organisajons- og foreningsliv
Møter inntil 4 timer 2500,- 1500,-
Ukedag 4000,- 2500,-
Helgedag 7000,- 5500,-
Rigging/ekstra dag etter avtale etter avtale

Praktisk

  • Leietiden (hel dag) er som hovedregel fra kl. 08.00 på leiedagen til kl. 17.00
  • Leie inkluderer utvask av gulv og toaletter.
  • Vi stiller med kaffe, te og vann. Øvrig servering/catering bestilles av kunden.
  • Lokalene har en plassbegrensing på 38 personer. 

Kontakt

Har du spørsmål vedrørende våre lokaler og tilgjengelige datoer, ta kontakt per e-post: utleie.lorenskog@mia.no

Visning etter avtale.

Viktig informasjon om våre lokaler

Alle våre lokaler har helt spesiell verneverdi som en del av Lørenskog kommunes kulturarv. Dette skal vi sammen ta vare på for fremtidens generasjoner. Det betyr spesielt ansvar for alle som leier hos oss. Ikke alle typer utleie vil derfor være egnet i våre lokaler. 

Leietaker har tilgang til kjøkken som kun er egnet til enkel anretning av mat. For evt. matservering bør leietaker ta med/bestille mat selv.

Lokalene leies ut på dagtid og kveldstid. Alle arrangement må være avsluttet innen avtalt tidspunkt.

Av brannsikkerhetsmessige årsaker er det kun tillatt med 38 personer sittende eller 64 personer stående inne i lokalet samtidig. 

I vinterhalvåret vil de som steller hønene måtte hente vann fra HC-toalett på dagtid. De vil kun benytte Våningshusets nordre dør, og ikke ha tilgang på kjøkken og spisesal.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1