Hopp til hovedinnhold

Vasshjulet ligger ved Losbyelva nord for Mønevann i Østmarka. Det var drivverket for Østmorksaga, en av de største sagene i området og en av de siste vanndrevne oppgangssagene som var i bruk i Norge. Sagverket ble nedlagt i 1953, men Vasshjulet står igjen som ett av Lørenskogs viktigste kulturminner.

Vasshjulet settes i stand

Vasshjulet var gammelt og i dårlig stand. På oppdrag fra Lørenskog kommune har vasshjulet blitt demontert, og da viste det seg at det meste av treverket var i så dårlig stand at det ikke kunne gjenbrukes. Vasshjulet har blitt restaurert flere ganger tidligere, i 1943, 1989 og 1998, og det meste av trevirket stammer fra disse restaureringene. Nå restaureres hjulet igjen slik at det skal holde i 100 år. De ulike delene produseres i verkstedet til tømrermester Sjur Jøkling Eriksen før de blir fraktet til Losbyelva og montert.

Steinmurene rundt hjulet er restaurert og det er bygget vernetak i stål over Vasshjulet. I tillegg er det laget en gangbru over Losbyelva som skal forbindes med en sti opp til Losbyveien, på vestsiden av elva. Både området og Vasshjulet gjøres mer tilgjengelig.

Hovedentreprenør for arbeidene er Finstad og Jørgensen AS og med seg på laget har de hatt en rekke underleverandører. Trearbeidene ble utført av tømrermester Sjur Jøkling Eriksen som har spesialisert seg på rehabilitering og bruk av gamle byggemetoder. Steinarbeidene utføres av Åsgard Millar AS.

Vasshjulets historie

Tømmerdrift og sagbruksvirksomhet har vært viktig for Lørenskog opp gjennom historien. Østmorksaga var en av de største sagene i området, og et sterkt symbol på vannkraftens betydning for Lørenskog og Romerike. Den første vannsaga ble tatt i bruk i Norge i 1503 og vannsag i Losby ble første gang omtalt i 1560. Vasshjulet slik det er i dag ble bygd rundt 1865 og var i drift helt fram til vannsaga ble nedlagt i 1953.

I 1957 fikk Lørenskog historielag Vasshjulet i gave av fru Kathrine Boeck som da eide Losby. I 1998 ble det flotte kulturminnet gitt videre til Lørenskog kommune. Tømmerdriften og sagbrukene har vært så viktige for utviklingen av Lørenskog, at kommunen har valgt Vasshjulet som motiv i Lørenskogs kommunevåpen. Det er tegnet av Carsten Lien og godkjent ved kronprinsregentens resolusjon 26. juli 1957.

Teksten er hentet fra Lørenskog kommunes nettsider.

  • 1/1
    Vasshjulet i Losby slik det så ut før restaureringen ble satt i gang. Foto: Lørenskog kommune