<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

De skapte Linderud

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Lystgården

I 1679 kjøpte den rike trelasthandler Mogens Lauritssøn Linderud gård for 300 riksdaler. Mogens Lauritssøn var en av Christianias største trelastprodusenter og ble etter hvert byens rikeste borger. Linderud gård var på den tiden et ganske lite gårdsbruk som ble drevet av en forpakter.

Mogens Lauritssøns eldste sønn Erich Mogenssøn kjøpte eiendommen av faren i 1713, og satte snart i gang med store byggearbeider for å reise en lystgård. Erich Mogenssøn lot oppføre et staselig bygg i utmuret bindingsverk, med blyinnfattede vindusruter og et flerfarget eksteriør i gult, rødt og blått. Han anla også en hage i barokk stil på nedsiden av huset, med karpedam, en 200 meterlang lindehall og to hasseltuneller. Disse hovedelementene i barokkhagen er fortsatt bevart.

Mogens Larsen Monsen (Mogenssøn forkortet) overtok stedet 21 år gammel etter farens død, og drev en blomstrende trelasthandel med England. Han bodde med sin kone Helene Cathrine Büchler i Rådhusgaten 8 i Christiania, og brukte lystgården Linderud til storslagen representasjon.

Mor Monsen

Helene Cathrine Büchler, som ble Mogens Larsen Monsens annen kone, er bedre kjent for oss i dag som Mor Monsen – opphavskvinnen til kaken av samme navn. I Hanna Winsnes’ kokebok fra 1845 omtales kaken som ”Fru Monsens Kager”, og på Linderud gård kan man fortsatt smake hjemmebakte Mor Monsen-kaker.

Helårsboligen

Den eldste datter i huset Monsen, Marte Beate, giftet seg med assessor og forretningsmann Haagen Mathiesen, som med dette giftermålet fikk disposisjonsrett over Linderud og tilhørende eiendommer. Med Napoleonskrigene og fastlandsblokaden som hindret handel med England, kom det dårlige tider. Haagen Mathiesen bestemte seg for å ”flytte til sit Landstæd”, som han skrev til sine forretningsforbindelser – og satte i gang store ombygningsarbeider på Linderud.

Tjenerfløyen ble nå bygget til for å huse den tallrike tjenerstaben.

Storgården Linderud

Haagen Mathiesen og Marte Beate Monsens eldste sønn Mogens Larsen Mathiesen var bare 19 år da han måtte overta gårdsdriften da faren reiste. Han giftet seg fem år senere med Johanne Hedevig, ”Hanna”, Gløersen. Fra deres tid har vi en rekke vakre gjenstander bevart på Linderud.

Statsråden

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Christian Pierre Mathiesen var sønnesønn av Mogens Larsen Mathiesen. Han flyttet inn på Linderud Gård sammen med sin kone Celina i 1913. Christian Pierre Mathiesen var agronomutdannet, og under hans ledelse ble Linderud Gård et mønsterbruk.Christian Pierre Mathiesen ombygget mye på Linderud før han og hans hustruflyttet inn.

Christian Pierre Mathiesen var landbruksminister i Hagerups koalisjonsregjering 1903-04, og  som vanlig var i denne tiden, beholdt han tittelen livet ut, på tross av den korte virketiden som statsråd.

Linderud stiftelse

Linderud Stiftelse ble etablert i 1954, med det formål å bevare gården og hageanlegget. Jørgen Mathiesen og hans hustru Cecilie var de siste i familien som bodde på Linderud gård, fra 1954 til 1981. De engasjerte seg sterkt i restaureringen av gården som ble foretatt i 1950-årene i samarbeid med Riksantikvaren, Byantikvaren og Kunstindustrimuseet.

I 1960 ble eiendommen og hovedbygningen fredet.

Linderud gård vært en del av MiA - Museene i Akershus siden 2007.