<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Statsråd Mathiesen

Barndom

  •  (Foto/Photo)

Christian Pierre Mathiesen var yngste sønn av til sammen 11 barn av trelasthandler og godseier Haaken C. Mathiesen. Moren hans var Haaken Christians andre kone Louise Julie Jeanette f. Larpent.

Når han ble født 14. april 1870 i Christiania, var dronning Victoria britisk dronning, Napoleon III. fortsatt keiser av det andre franske keiserriket – og Jules Verne ga ut «Jorden rundt på 80 dager», mens telefonen ikke engang var blitt oppfunnet enda!

Ung voksen

  •  (Foto/Photo)

I 1888 tok han artiumet på Aars og Voss' skole, to år senerefullførte han Sem landbruksskole, og studerte så landbruk i Danmark til 1891.Allerede i 1893 overtok han Linderud gård og flere tilhørende eiendommer iØstre Aker etter sin far.

Han giftet seg med Celina Ihlen, datter avhøyesterettsadvokat og Høyre-politiker Jacob Thurmann Ihlen i 1894. Året etterfår de sitt første barn – dattera Celina Marie Louise. Til sammen får barnetseks barn.

Gjennom tidene hadde Christian Pierre Mathiesen mangeforskjellige kommunale tillitsverv i Aker herred. Han var varaordfører fra1899–1900, stortingsrepresentant for Akershus amt fra 1901 til 1903. Ogstatsråd og sjef for Landbruksdepartementet fra 22. oktober 1903 til 25.september 1904 i Francis Hagerups andre regjering, og blir samme år utnevnt tilridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Til tross for den korte amtstiden somlandbruksminister ble han fra nå av og livet ut kalt statsråd Mathiesen.

Voksen

  •  (Foto/Photo)

Etter Haaken Christian Mathiesens død i 1913, flyttet Christian Pierre og hans familie inn på Linderud Gård. Under hans ledelse blir gården oppgradert til et omfattende mønsterbruk. Blant annet revolusjonerer han melkeproduksjonen i Norge ved å la sine ca. 100 melkekyr gå på beite på Linderud gård året rundt.

Mathiesens eiendommer er i 1918 på over 1000 mål dyrket markog 4 500 mål med skog.

I tillegg var han med på å stifte Fellesslakteriet i 1911,og satt i dets styre fra begynnelsen. Han var styremedlem i Akers Sparebank fra 1910, og formann fra 1918, i tillegg var han formann i Akers Jordbruksutvalg 1917–1918, styremedlem i Forsikringsselskapet Norden fra 1920 og formann fra 1927, samt styreformann i Fellesbanken 1920–1928 og formann i representantskapet for Selskapet for Norges Vel i mange år. Mathiesen innehadde også en rekke andrestyreverv i institusjoner og industriforetak. Og skrev dessuten en lang rekke innlegg i pressen om økonomi, politikk og landbruk.

Han var også kommandør av den danske Dannebrogordenen, og i 1939 ble han æresmedlem i Det Kongelige Selskap for Norges Vel.[1]

Han var en nær venn av det unge norske kongehuset og kong Haakon og dronning Maud besøkte han på Linderud gård ved flere anledninger.

Ved statsrådens død i 1953 var Frankrike blitt den fjerderepublikk, «Gentlemen prefer blondes» med Marilyn Monroe gikk på kino, og Christine Jørgensen hadde gått gjennom verdens første suksessrike kjønnskorrigerende operasjon i Danmark, og både TV-en og bilen begynte å bli mer og mer vanlige i norske husholdninger.

1  https://no.wikipedia.org/wiki/Christian_P._Mathiesen»