<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Utstillinger

PÅ VEI TIL NÅ

 • IMG_3729-justert.jpg
  Jonas Nordby/MiA


Follo museum, Seiersten


Her vises mangfoldet i samlingene. Noen gjenstander forteller spennende historier, andre er historieløse. Felles for dem er at de har havnet i museet. Hvordan skjedde det? Hvorfor har folk gitt disse tingene fra seg? Hva skjedde med dem etterpå? Noen gjenstander har trengt konservering eller reparasjon. Gjenstandene har spilt roller i utstillinger eller vært forsket på. PÅ VEI TIL NÅ forteller ikke bare om det gjenstandene var, men også om det de er.

Gjenstandene kan ha spennende historier som står for seg selv eller kanskje vitner om særtrekk ved folloregionen. Nesten alle er de gitt som gave til museet og disse giverne spiller på den måten en helt uvurderlig rolle i Follo museums historie, og de har hatt forskjellige motiver for å gi (eller i noen tilfeller etterlate) tingene sine til museet. Og det er her gjenstandenes historie skifter – for selv om de har hatt en interessant historie før de kommer til museet vil vi også fortelle om gjenstandenes historie etter at de kom til museet – hva har skjedd med dem da? Noen har mistet sine individuelle historier ved at man ikke har notert særlig om dem når de kom inn og nå er de bare «gevær», «dukke», «portrett» osv. Noen gjenstander har behøvd ekstra stell – de må for eksempel konserveres eller repareres. Gjenstandene har spilt roller i utstillinger eller interiører i bygninger eller de kan ha vært gjenstand for forskning og undersøkelser. Gjenstandene bærer ikke bare sine egne historier, de er også Follo museums historie.

Utstillingen åpner 1. juni 2017.

 • FHM.00757.jpg
  1/4
 • FHM.04603.jpg
  2/4
 • FHM.11833.jpg
  3/4
 • FHM.00685.jpg
  4/4

Livet på gården

 • 2016_03_10_Livet_paa_gaarden_FM_02.jpg

Follo museum, Seiersten

Utstillingen er et gårdsamfunn i miniatyr. En håndverksmessig perle med slående formidlingsevne. En ujålete og samtidig vakker framstilling av en hvilken som helst liten gård i Follo. De små håndlagde figurene har personlighet og viser livet på gården og alle gjøremålene som var helt vanlige fram til for 60 år siden, men som i dag er fremmede for de fleste av oss.

Team Slottekollen (Gro Rønneberg, Tove Sundal Emmitt, BjørgSørensen, Øivind R. Larsen og Grethe Brath), en gruppe svært fingernemme kunsthåndverkere, har sammen med Follo museum utarbeidet utstillingen; og rammene i det gamle stabburet på Seiersten utenfor Drøbak framhever de små figurtablåene. Her skildres hvordan generasjoner jobber sammen for å få hjulene til å gå rundt på en vanlig gård før maskinene tok over på midten av 1900-tallet. Vi følger slåttekarer og tjenestefolk på åkeren og i bryggerhus, stell av dyr og slakting, tømmerhugst og isskjæring og mange andre sysler. Overskuddet bringes til torgs, og vi får en forståelse av at selvbergingsøkonomien går mot pengeøkonomien som ble forutsetningen for den kommende motoriseringen av landbruket.

De livlige figurene gir oss nærmest et personlig forhold til husfolk og alle de andre aktørene som var så viktige for gårdsdriften – hovslageren, hogstkarene, bakstekonene som bistod i bryggerhuset før høytidene, kramkarene som gikk fra gård til gård og solgte alt fra synåler og knapper til fiskegarn, byfolket som leide sommersted osv.

Utstillingen åpnet sommeren 2016.

 • 2016_05_26_utstilling_livet_paa_gaarden_13.jpg
  1/4
 • 2016_05_26_utstilling_livet_paa_gaarden_08.jpg
  2/4
 • 2016_05_26_utstilling_livet_paa_gaarden_07.jpg
  3/4
 • 2016_05_26_utstilling_livet_paa_gaarden_05.jpg
  4/4

Under fremmed åk!

 • fremmedaak-foto.jpg

Follo museum, Seiersten (utendørs)

Hverdagsliv i Drøbak og Frogn under 2. verdenskrig
Utstilling forsøker å vise noen av sidene ved krigens hverdag, og hvilke utfordringer folk i Drøbak og Frogn, som ellers i landet, hadde å stri med de fem årene krigen varte.

Utstillingen stod i Badeparken i Drøbak sommeren 2015 og henger fra 2016 på hovedbygget på Seiersten.


Malere i sommerson (for 100 år siden)

Sommerens utstilling på Son kystkultursenter åpner i mai 2017.


Runer, Olav den hellige og kristningen

 • 2016_04_06_utstilling_runer_FM_04-redusert.jpg

Follo museum, Seiersten (utendørs)

Runeinnskrifter som kilder til kristningen av Norge.

Utstillingen tas ned vinteren 2017.


Gå til ...