<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Utstillinger

Det er for tiden ingen hovedutstilling i salen på Seiersten. Ny utstilling åpner i mars 2019.

Under fremmed åk!

  • fremmedaak-foto.jpg

Follo museum, Seiersten (utendørs)

Hverdagsliv i Drøbak og Frogn under 2. verdenskrig
Utstilling forsøker å vise noen av sidene ved krigens hverdag, og hvilke utfordringer folk i Drøbak og Frogn, som ellers i landet, hadde å stri med de fem årene krigen varte.

Utstillingen stod i Badeparken i Drøbak sommeren 2015 og henger fra 2016 på hovedbygget på Seiersten.


Malere i sommerson (for 100 år siden)

Sommerens utstilling på Son kystkultursenter åpner i mai 2017.