Hopp til hovedinnhold

Følg flyttingen av bygningene som måtte vike for Politiets nasjonale beredskapssenter

2018 februar-mars

 • Svalgangsbygningen og driftsbygningen på Taraldrud februar 2018. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Tunet på Taraldrud flyttes til Follo museum

I og med anleggelsen av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo kommune måtte kulturhistoriske bygninger flyttes for bevaring. 1. mars 2018 startet arbeidet. I løpet av mars ble bygningene på søndre og nordre Taraldrud tilstandsvurdert, dokumentert, merket og pakket for flytting og oppføring på Friluftsmuseet på Seiersten. Opprinnelig ble tre bygninger vurdert for flytting, men kun to av dem var i en forfatning som tillot dette.

Nedtagning, flytting og oppføring på museet bekostes av Staten, mens Follo museum og Akershus bygningsvernsenter (MiA) bidrar med faglig kompetanse og arbeidsinnsats.

Svalgangsbygningen

 • Foto: Thore Bakk, Follo musem/MiA

Svalgangsbygningen viste seg å være i svært dårlig forfatning og man vurderte at bygget ikke kunne flyttes og bevares. Bygningen framstod som velbevart ved første øyekast, men ved avdekking av tømmerveggene viste det seg at lafteknuter var kappet av og at det var store hull og skader i veggene.

Svalgangsbygningen ble første gang oppført i 1787, men fikk flere endringer i 1810. Huset ble modernisert på 1970-tallet. Bygningstypen, der hvert rom har direkte inngang fra svalgangen, er alderdommelig med røtter og tradisjon tilbake til renessansen. Etter sigende skal bygningen opprinnelig ha stått på gården Maurtu, om lag 2 km nordøst for Taraldrud. Huset skal ha blitt gitt som dåpsgave til en i familien Ingier sammen med ca. 200 dekar skog.


Driftsbygningen

 • Driftsbygningen med vedskjul og stall nærmest. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Driftsbygningen besluttet man å flytte til Follo museum. Den er trolig fra 1870-tallet og består av fire deler: tømret fjøs i sør, låve i bindingsverk i midten, tømret stall i nord samt vedskjul. Bygningen har sveitserstilselementer i konstruksjonen. Fjøset var i så dårlig forfatning at denne delen av bygningen ikke kunne bevares, men må gjenoppbygges med nye materialer på Follo museum.

Stabburet

 • Stabburet. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Stabburet ble oppført i 1806, skal vi tro årstallet over døra. Bygningen er lite endret. Sydveggen har flere råtne stokker og ble tidlig dekket med panel for å beskytte disse. Stabburstypen er representativ for området. Ut fra plasseringen kan stabburet ha fungert for både Søndre og Nordre Taraldrud.

​Taraldrud på friluftsmuseet

Tunet fra Taraldrud passer godt inn i Follo museums ambisjoner for friluftsmuseet. Det fantes ingen bygninger fra denne delen av Follo i samlingen tidligere. Taraldruds historie går langt tilbake, men gården ble etter hvert leilendingsgård under Ingier-godset (helt fram til 1926). Dette er en del av historien som knytter bygningene til trelasthandelens sentrale rolle på Østlandet og den sosiale utviklingen fra 1700-tallet og utover.

Bygningene vil bli plassert i nordre del av friluftsmuseet. Der vil de danne et lite tun som kan formidle kulturmiljøet fraTaraldrud. Samtidig skal bygningene dekke flere funksjoner på museet, og det er et ønske at de skal bidra til et levende miljø og være rom for spennende formidlig.

 • 1/1
 • 1/5
  Stabburet. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • 2/5
  Driftsbygningen med laftet stall. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • 3/5
  Svalgangsbygningen. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • 4/5
  Fjøset på driftsbygningen er for ødelagt til å flyttes. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • 5/5
  Takstoler i driftsbygningen. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

2018 mars: demontering

 • Fjerning av panel på svalgangsbygg på Taraldrud.

I mars 2018 startet demonteringen av bygningene. Svargangsbygningen viste seg snart å være i for dårlig forfatning til å kunne flyttes. 

2018 mai-juli: Grunnarbeider

 • 1/8
 • 2/8
 • 3/8
 • 4/8
 • 5/8
 • 6/8
 • 7/8
 • 8/8

2020 mars-april

 • 1/1
 • 1/1
 • 1/1

2020 Mai

Stabburet restaureres på Follo museum

Bygningen er nesten uendret, men sydveggen var svært råtten allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Nå må hele veggen skiftes. Vi benytter anledningen til å sette inn vindu i veggen, slik at bygget kan ha flere funksjoner og bli et levende hus.

Stabburet blir restaurert og oppført av Akershus bygningsvernssenter og Follo museum. Vi har egen lærling med på arbeidet, samt en håndverker som deltar i Riksantikvarens verdiskapningsprosjekt. Arbeidet foregår i to trinn. Første etasje restaureres her før bygget flyttes til sin endelige plassering på «Taraldrud-tunet» og ferdigstilles der.

 • Annen etasje av gammelt stabbur under reparasjon
  K Jonas Nordby

2021

Selv om det har vært en frisk vinter har ting skjedd på museet og Taraldrud! Blant annet har bakveggen blitt etterisolert etter å ha blitt lektet ut, klar for vertikal kledning. Her har elever fra Vestby VGS vært med på prosessen. Ellers har takkontruksjonen på Taraldrud-loftet på bildet over blitt ferdig. Når våren kommer blir det flyttet over til tunet og legges oppå første etasjen som står klar og venter.

 • Gammelt låvebygg under oppføring
  1/1
 • Vegg i Taraldrud-låven viser bindingsverkkonstruksjon.
  1/1
  K. Jonas Nordby
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1