<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Taraldrud-tunet

Følg flyttingen av bygningene som måtte vike for Politiets nasjonale bredskapssenter

2018 februar-mars

Tunet på Taraldrud flyttes til Follo museum

 • Svalgangsbygningen og driftsbygningen på Taraldrud februar 2018. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  Svalgangsbygningen og driftsbygningen på Taraldrud februar 2018. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Nasjonalt beredskapssenter skal anlegges på Taraldrud i Ski kommune. Dermed må kulturhistoriske bygninger flyttes for bevaring. 1. mars 2018 startet arbeidet og bygningene er nå tilstandsvurdert, dokumentert, merket og pakket for flytting og oppføring på Friluftsmuseet på Seiersten.

Nedtagning, flytting og oppføring på museet bekostes av Staten, mens Follo museum og Akershus bygningsvernsenter (MiA) bidrar med faglig kompetanse.

Svalgangsbygningen

 • Foto: Thore Bakk, Follo musem/MiA
  Foto: Thore Bakk, Follo musem/MiA

Svalgangsbygningen viste seg å være i svært dårlig forfatning ved tilstandsvurdeing, og man har bestemt at bygget ikke kan flyttes og bevares. Bygningen framstod som velbevart, men ved avdekking av tømmerveggene viste det seg at lafteknuter var kuttet av og at det var store hull og skader i veggene.

Svalgangsbygningen ble første gang oppført i 1787, og det ble gjort flere endringer i 1810. Huset ble modernisert på 1970-tallet. Bygningstypen, der hvert rom har direkte inngang fra svalgangen, er alderdommelig med røtter og tradisjon tilbake til renessansen. Etter sigende skal bygningen opprinnelig ha stått på gården Maurtu, om lag 2 km nordøst for Taraldrud. Huset skal ha blitt gitt som dåpsgave til en i familien Ingier sammen med ca. 200 dekar skog.


Driftsbygningen

 • Driftsbygningen med vedskjul og stall nærmest. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  Driftsbygningen med vedskjul og stall nærmest. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Bygningen er trolig fra 1870-tallet og består av fire deler: tømret fjøs i sør, låve i bindingsverk i midten, tømret stall i nord samt vedskjul. Bygningen har sveitserstilselementer i konstruksjonen. Fjøset er i så dårlig forfatning at denne delen av bygningen ikke kan flyttes, men må gjenoppbygges med nye materialer på Follo museum.

Stabburet

 • Stabburet. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  Stabburet. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

Stabburet ble oppført i 1806, skal vi tro årstallet over døra. Bygningen er lite endret. Sydveggen har flere råtne stokker og ble tidlig dekket med panel for å beskytte disse. Stabburstypen er representativ for området. Ut fra plasseringen kan stabburet ha fungert for både Søndre og Nordre Taraldrud.

​Taraldrud på friluftsmuseet

Tunet fra Taraldrud passer godt inn i Follo museums ambisjoner for friluftsmuseet. Det finnes ingen bygninger fra Ski kommune i samlingen i dag. Taraldrud ble etter hvert leilendingsgård under Ingier-godset (helt fram til 1926). Dette er en del av historien som knytter bygningene til trelasthandelens sentrale rolle på Østlandet og den sosiale utviklingen fra 1700-tallet og utover.

Bygningene vil bli plassert i nordre del av friluftsmuseet. Der vil de danne et lite tun som kan formidle kulturmiljøet fraTaraldrud. Samtidig skal bygningene dekke flere funksjoner på museet, og det er et ønske at de skal bidra til et levende miljø og være rom for spennende formidlig.

 • Stabburet. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  1/5
  Stabburet. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • Driftsbygningen med laftet stall. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  2/5
  Driftsbygningen med laftet stall. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • Svalgangsbygningen. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  3/5
  Svalgangsbygningen. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • Fjøset på driftsbygningen er for ødelagt til å flyttes. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  4/5
  Fjøset på driftsbygningen er for ødelagt til å flyttes. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
 • Takstoler i driftsbygningen. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA
  5/5
  Takstoler i driftsbygningen. Foto: Thore Bakk, Follo museum/MiA

2018 mars: demontering

I mars 2018 startet demonteringen av bygningene. Svargangsbygningen viste seg snart å være i for dårlig forfatning til å kunne flyttes. 

2018 mai-juli: Grunnarbeider

 • 8/8