Hopp til hovedinnhold

Bygninger

 • Bryggerhuset fra Skjellerud. Gjenoppført på Follo museum i 1994.

Bryggerhus fra Skjellerud gård, Frogn kommune

Bygd en gang mellom 1750-1850. Bygningen består av drengstue, bryggerkjøkken, vognskjul og utedo.

 • Børsum-bygningen. Gjenoppført på Follo museum i 1961.

Våningshus fra Børsum Søndre, Ås kommune

Bygd 1747. Toetasjes, laftet og panelt våningshus fra Søndre Børsum gård i Ås. Den eldste delen av huset var opprinnelig et svalgangshus. Om- og påbygd til nåværende utseende og volum ca. 1810.

 • Holstad skole. Gjenoppført på Follo museum i 1978. Thore Bakk / Follo museum/MiA

Skolestue fra Holstad, Ås kommune

Bygd 1869. Oppført på museet i 1978. Dette var den første faste skolen i Holstad skolekrets i Ås, tidligere hadde man omgangsskole. Skolestua var i bruk frem til 1904, deretter ble huset benyttet som bolighus. Holstad skolekrets ble nedlagt i 1996.

 • Smia fra Holtet. Gjenoppført på Follo museum i 1988.

Smie fra Holtet, Ås kommune

Bygd på slutten av 1800-tallet. 


 • Blikkenslagerverkstedet. Gjenoppført på Follo museum i perioden 1983-91.

Blikkenslagerverksted fra Drøbak, Frogn kommune

Opprinnelig uthus bygd ca. 1880 og ombygd i 1896. Anvendt som Albert J. Andresens blikkenslagerverksted 1917-1962. Bygningen lå i Jønsebakken i Drøbak. Huset er i sveitserstil og fargesammensetningen er typisk for Drøbak.

 • Seiersten-stabburet. Gjenoppført på Follo museum i 1960.

Stabbur fra Seiersten, Frogn kommune

Bygd ca. 1800 på Seiersten prestegård i Frogn. Laftet langloftsstabbur med to fulle etasjer. Bygningen bli solgt til Forsvarsdepartementet i 1898 og brukt som telthus ved Seiersten skanse.

 • Stabbur fra Havsjødalen. Gjenoppført på Follo museum på begynnelsen av 1960-tallet.

Stabbur fra Havsjødalen, Frogn kommune

Laftet stabbur med lukket sval i gavlen bygd ca. 1850 på gården Havsjødalen.

 • Rød-stabburet. Gjenoppført på Follo museum i 1974.

Stabbur fra Rød, Frogn kommune

Toetasjes stabbur bygd på slutten av 1700-tallet.

 • Skoklefall-låven. Gjenoppført på Follo museum i 1966.

Låve/driftsbygning fra Skoklefall, Nesodden kommune

Uthusbygning/lagård som består av stall, korn- og høylåve og fjøs. Deler av låven er datert til ca. 1720 mens den upanelerte delen er fra ca 1850. Vindfløyen har årstallet 1794.

 • Dyster-smia. Gjenoppført på Follo museum i 2002.

Smie fra Dyster, Ås kommune

Laftet gårdssmie fra ca. 1800. Smia var i bruk fram til 1960. Bygningen er trolig en ombygd kjone.

 • Sagstua. Gjenoppført på Follo museum i 1993.

"Sagstua" husmannsplass fra Emmerstad, Vestby kommune

Bygd i århundreskiftet 1600-1700. Huset har svalgang, to rom og loft. Sagstua var husmannsplass under Hauger gård i Vestby. Plassen var bebodd helt fram til ca. 1990 av sønnesønn til den siste husmannen.

 • Låven fra "Sagstua".

Låve til "Sagstua", Emmerstad, Vestby kommune

Fjøset (tømmerdelen) er fra 1850-1900. Låven (den panelerte delen) er fra 1900-20.

 • Kjona fra Smedbøl. Gjenoppført på Follo museum ca. 1960.

Kjone fra Smedbøl, Ås kommune

Kjone fra siste halvdel av 1800-tallet. Kjone er et tørkehus for bl.a. korn med røykovn i nedre del. Over denne var det spendt en duk hvor korn, malt eller lin kunne legges til tørking.

 • Korsegården. Gjenoppført på Follo museum i perioden 1989-93.

Skysstasjon fra Korsegården

Bygd 1740. Bygningen lå der Fredrikshaldske Hovedvei og ferdselsåren mellom Drøbak og Ås krysset hverandre. Før huset ble flyttet til Follo museum var det skysstasjon, bryggerhus, drengestue, uthus med bensinstasjon og snekkerverksted.

 • Driftsbygningen på Taraldrud

Driftsbygning fra Taraldrud, Nordre Follo kommune

Under oppføring på Follo museum.
> Les mer om Taraldrud

 • Stabburet på Taraldrud

Stabbur fra Taraldrud i Nordre Follo kommune

Under oppføring på Follo museum.
> Les mer om Taraldrud

 • Tåkeklokka på Elle.

Tåkeklokke på Elle, Frogn kommune

Tåkeklokka ligger på Elle, sør for Drøbak. Klokketårnet er i tre og bygget i sveitserstil, både klokke og drivverk er intakt. Fyrhistorisk og arkitektonisk har klokketårnet stor verdi som et sjeldent og særegent kulturminne. Tåkeklokka ble opprettet i 1911 og nedlagt i 1983. Tåkeklokka ble brukt til å varsle og rettlede skip og båter som seilte gjennom tåkelagt farvann. Klokka på Elle er en av fem tåkeklokker som ble fredet i forbindelse med Nasjonal verneplan for fyrstasjoner 1997.

 • Hovedbygningen på "Uranienborg".

Roald Amundsens hjem "Uranienborg", Svartskog, Oppegård kommune

De eldste delene av hovedhuset er fra ca. 1865, men ble  kraftig ombygget i 1869. De siste endringene ble foretatt i Roald Amundsens tid (1908-1928).

 • Uthuset på "Uranienborg".

Roald Amundsens hjem - uthuset, Svartskog, Oppegård kommune

Uthuset ble oppført  i perioden 1872-74.

 • Badehuset på "Uranienborg".

Roald Amundsens hjem - badehuset, Svartskog, Oppegård kommune

Badehuset ble oppført  i perioden 1872-74.

 • Ishuset på "Uranienborg".

Roald Amundsens hjem - ishuset, Svartskog, Oppegård kommune

Ishuset ble oppført i Roald Amundsens tid, trolig i perioden 1908-15.

 • Lysthuset på "Uranienborg".

Roald Amundsens hjem - lysthuset, Svartskog, Oppegård kommune

Lysthuset er nesten fullstendig en rekonstruksjon av lysthuset som sto der på Roald Amundsens tid. Kun få deler er originale.