<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Omvisninger

Omvisning i Børsum-bygingen

Et våningshus fra Søndre Børsum i Ås. Husets eldste del er fra 1747, men ble utvidet på begynnelsen av 1800-tallet.


Tid og sted
Follo museum
2017_06_29_Holstad_skole_FM_01.jpg

Omvisning i Holstad gamle skole

Den gamle skolestua var i bruk fram til 1904.


Tid og sted
Follo museum
2017_06_27_Skoklefall_FM_01.jpg

Omvisning i låven fra Skoklefall

Denne låven er flyttet fra Skoklefall gård på Nesodden. Den eldste delen er fra rundt 1750.


Tid og sted
Follo museum
Follo museum drone

Omvisning i flere bygg på Follo museum

Titt inn i flere av byggene på museet og hør fortellinger om kultur og landskap i Follo.


Tid og sted
Follo museum

For booking av omvisning kontakt Follo museum på tlf. 66 93 66 36 eller e-post: follo.museum@mia.no

Pris: voksen 60, barn 30, familie 200, gruppe (inntil 10) 500,-