<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Omvisninger

2013_06_12_Barnas_dag_FM_04.jpg

Langs landeveien

Tar dere innom fire av museets historiske bygninger: Skysstasjonen Korsegården, Gamle Holstad skole, gårdshuset på Børsum og Drengestua. Omvisningen viser frem Follo-bygdene i et tidlig 1900-tall med gårdshistorie, klasseforskjeller og skolehistorie. Dere vi få se ulike historiske interiører, gjenstanders utvikling og hvordan folk i Follo har bodd opp igjennom historien.


Billetter

Omvisning på Seiersten skanse

Opplev Seiersten skanse, et forsvarsverk fra slutten av 1800-tallet. Bygget som flankeforsvar for Oscarsborg festning. Omvisningen går nedenom Veisvingbatteriet og en fantastisk utsikt over Oslofjorden. Hør om Drøbaks spennende forsvarshistorie, tidligere Seiersten prestegård som måtte vike for skanseutbyggingen og aktiviteten tilknyttet frigjøringen fra Sverige i 1905.


Billetter
Skolestua

Gammeldags skoletime i Holstad skole

Lærer Skuterud holder skoletime på gamle Holstad skole i året 1904. Dere trer inn i rollene som elever og får oppleve hvordan skolen var den gang. Det vil bli salmevers, Elverim, Eksamen i religion og skammekrok.


Tid og sted
Follo museum
Billetter