Hopp til hovedinnhold

Tilbud til skoler og barnehager

For barnehager

Kom og besøk dyra våre

Vet du hva kaniner spiser? Og hvilke plagg en får av ulla til sauen? Bli med oss å besøke dyra på museet. Vi har kaniner og høner hele året, og om sommeren få vi også sauer. Så prater vi om hvorfor vi har husdyr, hva vi kan lage av melk og egg og hvor dyrene bor på museet.

Varighet: 30 min

Skattejakt på museet

Skattejakten er laget for å passe barn i alderen 3-6 år, og innebærer oppgaver som barna må løse ulike plasser på museet. Når de har løst oppgave får de åpne konvolutter med et hint om neste post. Ta med: Egen premie til barna som gjemmes på siste post, mellom de to trærne ved stabburene. Premien kan være for eksempel være frukt eller tegnesaker.

Varighet: ca. 30 min

Besøk på en gammel skole

Er du flink til å tegne, eller har du kanskje lært deg å skrive din første bokstav? Kom og besøk vår gamle skole. Her har vi fine skolebenker å sitte på, tavle og griffel å skrive med og mange artige regler som vi kan lære.

Varighet: 30 min

Eventyrstund

Vi fyrer på peisen og ønsker velkommen til eventyrstund i en av våre gamle bygninger. La barna sette seg ned foran den knitrende peisen og bli med inn i eventyrverdenen. En av våre formidlere legger opp til en hyggelig stund der barna får høre et eventyr, og at de får pratet sammen om det etterpå.

Varighet: 45 min

Barneskole 1.trinn til 4. trinn

Gammeldags skoletime i Gamle Holstad skole

En av våre dyktige museumsformidlere holder en skoletime på gamle Holstad skole. Elevene får prøve å skrive med tavle og griffel, de lærer seg regler og får se hvordan et klasserom kunne vært i gamledager. Museumsformidler går også ut og inn av lærerrollen på barnas premisser, og slik får elevene oppleve hvordan en gammeldags lærer kunne være.

Varighet: 45 min. Metode: Dramapedagogikk.

Hvordan levde folk før?

Bli med på en barneomvisning på Follo museum. Dere møter omviser som er kledd i gamle klær, og han tar dere med på rundtur rundt på museet og inn i de gamle bygningene. Hvordan levde folk før? Hvordan lagde de mat, hvordan sov de og hva var de opptatt av? Kom og hør om hvordan barndommen kunne vært for din oldemor.

Varighet 45 min

Mystiske gjenstander

Bli med på en omvisning i barnehøyde på museet. En rekke gjenstander har blitt bort for ulike folk på museet. Bakstekona har mistet bakstefløya si, obersten har mistet hatten sin, Læreren kan ikke skjønne hvor pekestokken har blitt av og dattera til teglsteinarbeideren har hatt en kjæreste på besøk, men hvor er skjorta? En artig opplevelse der barna må være med å lete etter gjenstander rundt i de gamle husene.

Varighet: 45 min

Barneskole 5. trinn til 7.trinn

Gammeldags skoletime i Holstad skole

Lærer Skuterud holder skoletime på gamle Holstad skole i året 1904. Dere trer inn i rollene som elever og får oppleve hvordan skolen var den gang. Det vil bli salmevers, Elverim, Eksamen i religion og skammekrok.

Varighet: 45 min. Metode: Dramapedagogikk.

Hvordan levde folk før?

Bli med på en barneomvisning på Follo museum. Dere møter omviser som er kledd i gamle klær, og han tar dere med på rundtur rundt på museet og inn i de gamle bygningene. Hvordan levde folk før? Hvordan lagde de mat, hvordan sov de og hva var de opptatt av? Kom og hør om hvordan barndommen kunne vært for din oldemor?

Varighet 45 min

Mystiske gjenstander

Bli med på en omvisning i barnehøyde på museet. En rekke gjenstander har blitt bort for ulike folk på museet. Bakstekona har mistet bakstefløya si, obersten har mistet hatten sin, Læreren kan ikke skjønne hvor pekestokken har blitt av og dattera til teglsteinarbeideren har hatt en kjæreste på besøk, men hvor er skjorta? En artig opplevelse der barna må være med å lete etter gjenstander rundt i de gamle husene.

Varighet: 45 min

Ungdomsskole

Gammeldags skoletime i Gamle Holstad skole

Lærer Skuterud holder skoletime på gamle Holstad skole i året 1904. Dere trer inn i rollene som elever og får oppleve hvordan skolen var den gang. Det vil bli salmevers, Elverim, Eksamen i religion og skammekrok.

Varighet: 45 min

Omvisning: Nasjonsbygging og klassemotsetninger

Vi ser hvordan bøndene bodde i Follo i overgangen 1800 til 1900-tallet, og sammenligner med fremveksten av klassemotsetninger.

Kompetansemål (Samfunnsfag, 10. trinn):
Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst.

Varighet: 45-60 min

Omvisning: Fra grue til elektrisk komfyr

Hvordan har folk laga mat opp igjennom historien? Bli med inn i museets historiske kjøkken og se utviklingen fra den gang en kokte grøt i ei grue til en kunne lage småkaker i en svartovn.

Kompetansemål (samfunnsfag, 10. trinn):
Utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur.

Varighet: 45-60 min

Videregående skole

Omvisning: Odelsbonden og tariffstreik

Elevene får lære om hvor viktig bonden var for nasjonsbyggingen på 1800-tallet, og hvordan de politiske motsetningene med arbeiderbevegelsen vokste frem på 1900-tallet. Vi ser på ulike leveforhold i Follo, arbeiderkonflikten på Holstad teglsteinsverk og utviklingen frem mot kriseforliket i 1935.

Kompetansemål (historie vg. 3):
Gjøre rede for tanker og ideologier som har ligget til grunn for politiske omveltninger fra opplysningstiden til i dag og vurdere betydningen av disse for menneskers muligheter til demokratisk deltakelse.

Sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst.

Varighet: 60 min

Omvisning: Fra grue til elektrisk komfyr

En omvisning i vårt friluftsmuseum om de teknologiske omveltningene i kjøkkenet fra 1700-tallets grue til 1900-tallets elektriske komfyr. Elevene får komme innom ulike historiske bygninger, og se hvordan mat har blitt laget opp igjennom historien. Slik får de et innblikk i hvordan velstandsutviklingen har preget boforhold, spisevaner og menneskers liv.

Kompetansemål (historie vg. 3):
Reflektere over hvordan teknologiske omveltninger fra den industrielle revolusjonen til i dag har endret menneskers liv og formet forventninger til framtiden
Gjøre rede for velferdsutviklingen i Norge på 1900-tallet og drøfte konsekvenser for menneskers liv

Varighet: 60 min

Gammeldags skoletime i Gamle Holstad skole

Lærer Skuterud holder skoletime på gamle Holstad skole i året 1904. Dere trer inn i rollene som elever og får oppleve hvordan skolen var den gang. Det vil bli salmevers, Elverim, Eksamen i religion og skammekrok.

Varighet: 45-60 min. Metode: Dramapedagogikk.