<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Friluftsmuseet på Seiersten


1. Her kommer Taraldrud-tunet

2. Høns og kaniner

3. Utstillingsbygg, kafé, administrasjon

4. Smia fra Holtet

5. Korsegården

6. Blikkenslagerverkstedet

7. Skolestua

8. Bryggerhuset

9. Børsum-bygningen

10. Stabbur fra Seiersten

11. Stabbur fra Havsjødalen

12. "Gårdsdammen"

13. Stabbur fra Rød

14. Skoklefall-låven

15. Smie fra Dyster

16. Kjone

17. "Sagstua"

18. Låven på "Sagstua"

Les mer om byggene i våre samlinger