<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Tidligere utstillinger

PÅ VEI TIL NÅ

  • Thore Bakk/MiA

En utstilling om mangfoldet i Follo museums samlinger. Noen gjenstander forteller spennende historier, andre er historieløse. Felles for dem er at de har havnet i museet. Hvordan skjedde det? Hvorfor har folk gitt disse tingene fra seg? Hva skjedde med dem etterpå? Noen gjenstander har trengt konservering eller reparasjon. Gjenstandene har spilt roller i utstillinger eller vært forsket på. PÅ VEI TIL NÅ forteller ikke bare om det gjenstandene var, men også om det de er.

Gjenstandene kan ha spennende historier som står for seg selv eller kanskje vitner om særtrekk ved folloregionen. Nesten alle er de gitt som gave til museet og disse giverne spiller på den måten en helt uvurderlig rolle i Follo museums historie, og de har hatt forskjellige motiver for å gi (eller i noen tilfeller etterlate) tingene sine til museet. Og det er her gjenstandenes historie skifter – for selv om de har hatt en interessant historie før de kommer til museet vil vi også fortelle om gjenstandenes historie etter at de kom til museet – hva har skjedd med dem da? Noen har mistet sine individuelle historier ved at man ikke har notert særlig om dem når de kom inn og nå er de bare «gevær», «dukke», «portrett» osv. Noen gjenstander har behøvd ekstra stell – de må for eksempel konserveres eller repareres. Gjenstandene har spilt roller i utstillinger eller interiører i bygninger eller de kan ha vært gjenstand for forskning og undersøkelser. Gjenstandene bærer ikke bare sine egne historier, de er også Follo museums historie.

Utstilling på Seiersten juni 2017 til desember 2018.

Hulter til bulter – da verden kom til Follo

I hollendertiden (1500–1750) dominerte den hollandske handelsflåten på de syv hav. Denne flåten var i storgrad bygget av norsk tømmer, og trelasthandel med norske havner åpnet en ny og eksotisk verden for oss her nord.

«Hulter til bulter» forteller om de nye impulsene som nådde folloregionen: om handel, stilidealer, en ny borgerklasse, om innvandring og utvandring, om ord og uttrykk etter de fremmede handelsmennene og mye mer. Utstillingen viser museumsgjenstander fra Follo og arkeologiske funn fra Labo og Son.

Utstilling på Seiersten mai 2015–desember 2016


Da krigen kom til Son

Utstillingen vil gi et innblikk i hva som skjedde på brygga den 9. april og hvorfor Son ble valgt som havn for tyskerne. Historier knyttet til motstandsbevegelsens arbeid, sprengingen av tankene på Laksa, våre krigsseilere og omkomne under krigen, samt småting fra hverdagen i krigsårene.

Utstilling på Son kystkultursenter sommeren 2016.


Livet på gården

Follo museum, Seiersten - midlertidig stengt pga. dårlig brannsikkerhet

Utstillingen er et gårdsamfunn i miniatyr. En håndverksmessig perle med slående formidlingsevne. En ujålete og samtidig vakker framstilling av en hvilken som helst liten gård i Follo. De små håndlagde figurene har personlighet og viser livet på gården og alle gjøremålene som var helt vanlige fram til for 60 år siden, men som i dag er fremmede for de fleste av oss.

Team Slottekollen (Gro Rønneberg, Tove Sundal Emmitt, BjørgSørensen, Øivind R. Larsen og Grethe Brath), en gruppe svært fingernemme kunsthåndverkere, har sammen med Follo museum utarbeidet utstillingen; og rammene i det gamle stabburet på Seiersten utenfor Drøbak framhever de små figurtablåene. Her skildres hvordan generasjoner jobber sammen for å få hjulene til å gå rundt på en vanlig gård før maskinene tok over på midten av 1900-tallet. Vi følger slåttekarer og tjenestefolk på åkeren og i bryggerhus, stell av dyr og slakting, tømmerhugst og isskjæring og mange andre sysler. Overskuddet bringes til torgs, og vi får en forståelse av at selvbergingsøkonomien går mot pengeøkonomien som ble forutsetningen for den kommende motoriseringen av landbruket.

De livlige figurene gir oss nærmest et personlig forhold til husfolk og alle de andre aktørene som var så viktige for gårdsdriften – hovslageren, hogstkarene, bakstekonene som bistod i bryggerhuset før høytidene, kramkarene som gikk fra gård til gård og solgte alt fra synåler og knapper til fiskegarn, byfolket som leide sommersted osv.

Utstillingen åpnet sommeren 2016, men måtte stenge 2017 på grunn av manglende rømningsvei. Vi håper å få åpnet igjen på et senere tidspunkt.

Under fremmed åk!

Herrebadet, Badeparken, Drøbak (utendørs)

Hverdagsliv i Drøbak og Frogn under 2. verdenskrig.

Utstilling i Badeparken i Drøbak sommeren 2015. Flyttet til Follo museum, Seiersten, og satt opp der sommeren 2016.


Runer, Olav den hellige og kristningen

Follo museum, Seiersten (utendørs)

Runeinnskrifter som kilder til kristningen av Norge.

Utstillingen var basert på olsokforedraget til Jonas Nordby i 2015 og hang oppe til 2017.

Follo museum, Seiersten 1978–2011

1978    Vinterarbeidet i eldre tid
1979    Barn i dag 
1979    Barn i går – Gammelt leketøy
1979    Kunsthåndverk fra Akershus
1980    Tilberedning av ull og lin, klær og tekstiler
1980    Møbler og mennesker
1981    Kvinner og arbeid
1981    Isskjæring i Frogn
1981    Informasjon til eiere av gamle hus 
1982    Leketøy og finere husgeråd 
1982    Byggeskikk i Follo
1982    Drøbak – en sjøfartsby (Storgaten 10 – Drøbak)
1982    Gamle julekort
1983    Livberging langs kysten
1983    Nesoddbåtenes historie 
1983    Fra kirkene i Follo
1983    Likestillingen, hvor langt er den kommet
1983    Storvask
1983    Tekstiltilberedning
1984    Gunnar Rørhus – Maleri og skulptur
1984    Strikking i Frogn 1880–1984
1984    Messehakler i Follokirkene
1984    Fortidsminnesmerkeforeningen 40 år Oslo/Akershus
1984    På veg – tema blomster. Vevnad og blomster
1984    Jul i Follohjemmet
1985    1700-tallet. Tekstiler og teknikker
1985    Vikingetid i Norge
1985    Okkupasjonstiden og frigjøringsdagene 1945
1985    Tre søte småbarn – Barndom 1905–1914
1986    Temautstilling med gjenstander fra samlingene
1986    Landsteilene – et industrimiljø i indre oslofjord
1986    Glimt fra Follos kystkultur
1987    Adresse Akershus – En utstilling om å høre til
1987    Juleutstilling – kort, nisser og gaver
1988    Fra museets gjemmer
1988    Julens duker
1989    Grunnskoleloven 250 år
1990    Under fremmed åk 1940–1945
1991    Fra stue og miljø tidsbilder 1790–1970
1992    Posthistorie
1992    Utgravinger Ås og Ski
1993    I kjolekø og kniplinger – miniskjørt og tights
1994    Sott og sår, sykdom og skader i middelalderen
1994    Maleriutstilling Drøbak kunstforening
1994    Skulptur Akershus – Syv akershusskulptører
1994    Kunsthåndverkutstilling
1994    Spesialutstilling om Frogn kirke
1996    Alma Skuteruds testamentariske gave
1996    Lin og veving
1996    Kunsthåndverkere fra Nesoddhuset
1996    Hanna Parr Løvenskjold
1997    Brannvern i Follo
1997    Badeliv
1998    Døden på norsk
1999    Roser og rocailler – dekormaling i Follo
1999    Messehakler og tekstiler fra Frogn kirke
2000    Follos deltakelse i de olympiske leker
2001    Cirkustradisjoner i Norge
2001    Wilhelm Peters – skildrer i en endringstid
2002    Follobunadene
2003    Elektrisiteten i follo
2004    Cirkusglede
2006    Ilni – konfeksjonsfabrikk i Drøbak
2008    Min første jul i Norge
2009    De nære ting – Kvinneliv, undertøy og bademote
2010    Tegneserien – den 9. kunstart
2010    Nye bilder i gamle hus
2011    Roald Amundsen
2011    Sirkus Arnardo
2011    Kunstutstilling

Son kystkultursenter 2006–2009

2006    Badegjester – ferieliv 1915–1960
2008    Sjøklær
2008    Funn i jordmassene fra Labo
2009    Skoler i Son