<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bunadtilvirkere

Fra 2016 har Follo museum eierskap og forvaltningsansvar for produksjonen av Follo mannsbunad. Museet arbeider for å styrke verneverdige håndverk og bunadtilvirkerfaget er nettopp det. Vi har der en norsk håndverkstradisjon som kan dø ut hvis ingen viderefører den, (og vi vil få standardiserte bunader uten rot i den norske draktskikken).

Museet har derfor avtaler med bunadtilvirkere som har kompetanse og erfaring i rekonstruksjon av historisk drakt og hvordan dette omsettes i praksis når det kommer til tilpassing og søm.

Camilla Aspenes Goffeng

Verksted i Hølen. 
Har avtale med Follo museum om produksjon av Follo mannsbunad. 

Kontaktinformasjon:
Camilla Goffeng, Drømkollveien 3A, 1550 Hølen.
Tlf.: 922 81 385, e-post: camillagoff@hotmail.com

Joar Vaagø

Har avtale med Follo museum om produksjon av Follo mannsbunad. Fra 2016 har Follo museum tildelt Joar Vaagø bunadfaglig ansvar for Follo mannsbunad.

Kontaktinformasjon:
Bunadtilvirker Joar Vaagø, Solhauggt. 5, 0565 Oslo.
Tlf.: 990 20 113, e-post: jvaago@broadpark.no
www.bunadtilvirkerne.no


Gå til ...