<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

Prosjektet Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen.

Prosjektet skal sørge for videreutvikling av Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Det innebærer oppføring av et nytt bygg som skal inneholde både et nasjonalt fløtingsmuseum og et nasjonalt kompetansesenter for våtmark. Bygget skal ligge litt sør for Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, ved Glommas bredde.

Vår felles fløtingshistorie og verdifulle våtmarker

Det nye museet vil være et nasjonalt fløtingsmuseum og et ledende senter for forskning, dokumentasjon, forvaltning og formidling av kunnskap om den lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fløtingshistorien og den immaterielle historien knyttet til dette. 

Målet med et nasjonalt kompetansesenter for våtmark er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, både som leveområde for planter og dyr, og som viktig naturressurs for mennesker.

Åpen arkitektkonkurranse

Vi inviterer til åpen plan- og designkonkurranse om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark.

Utbyttet av arkitektkonkurransen skal blant annet danne grunnlag for kommende finansieringssøknader og prosjektets påfølgende kommunikasjonsplan.


Nordre Øyeren området og Fetsund lenser er et unikt område, med sin kombinasjon av kultur og natur, et unikt område.

Samarbeidspartnere

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4