Hopp til hovedinnhold
Tegning av et langt bygg, liggende ved vannet i kveldsmørket.

Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark

Prosjektet Flyt er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, Museene i Akershus og kommunene Lillestrøm og Rælingen.

Prosjektet skal sørge for videreutvikling av Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren. Det innebærer oppføring av et nytt bygg som skal inneholde både et nasjonalt fløtingsmuseum og et nasjonalt kompetansesenter for våtmark. Bygget skal ligge litt sør for Fetsund lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, ved Glommas bredde.

Vår felles fløtingshistorie og verdifulle våtmarker

Det nye museet vil være et nasjonalt fløtingsmuseum og et ledende senter for forskning, dokumentasjon, forvaltning og formidling av kunnskap om den lokale, regionale, nasjonale og internasjonale fløtingshistorien og den immaterielle historien knyttet til dette. 

Målet med et nasjonalt kompetansesenter for våtmark er å øke bevisstheten rundt hvor verdifulle våtmarker er, både som leveområde for planter og dyr, og som viktig naturressurs for mennesker.

136 internasjonale bidrag til arkitektkonkurransen

Vi inviterte til åpen plan- og designkonkurranse om Nasjonalt fløtingsmuseum og kompetansesenter for våtmark. Innleveringsfristen var 26. juni 2020 kl. 12.

Utbyttet av arkitektkonkurransen danner blant annet grunnlag for kommende finansieringssøknader og prosjektets påfølgende kommunikasjonsplan.

Det er kommet inn mange høyt kvalifiserte bidrag fra en rekke land , som nå skal vurderes av en jury, bestående av arkitekter, MiA, Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune.

Vinneren er offentliggjort!

Fredag 9. oktober offentliggjorde vi vinneren av arkitektkonkurransen.

1. PREMIE
KONKURRANSENS VINNER
1. premie: 700 000 NOK
Motto: “LANGHUSET+LANGBRYGGEN”
Karres en Brands, Hilversum, Nederland

 • Tegning av et stort rom med takvinduer. I rommet er mange mennesker som sitter eller står.
  1/4
 • Tegning av en trebygning som med gjennomgang ut mot vannet.
  2/4
 • Tegning av et rom med et stort takvindu som to ,mennesker står foran.
  3/4
 • Tegning av et kart over område med både bygninger og natur, deriblant vannkanten. Kartet er tegnet ovenifra.
  4/4

DELT 2. PREMIE
Delt 2. premie 250 000 NOK
Motto: “VITENSTIEN”
Rørbæk og Møller Arkitekter A/S,
København

Delt 2. premie 250 000 NOK
Motto: “REDET”
HRTB arkitekter, Oslo

Se opptak av offentliggjøringen

 • 1/1

Samarbeidspartnere

 • Logo for Lillestrøm kommune
  1/4
 • Logo for MiA - Museene i Akershus
  2/4
 • Logo for Rælingen kommune
  3/4
 • Logo for Viken fylkeskommune
  4/4
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1