<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Setra

Mange gårder i Eidsvoll hadde seter. Den lå ikke lenger hjemmefra enn det var nødvendig for å gi dyra nye beiteområder.

Om setra

Tradisjonelt var det budeia og seterjentene som produserte ost, smør og prim, og de ferdige melkeproduktene ble henta en gang i uka av en mann fra gården.

Etter andre verdenskrig har nesten ingen setre vært i drift lenger. Dette henger blant annet sammen med at produksjonen av melkeprodukter, som tidligere ble gjort på gårdene, og dermed kunne gjøres på setra om sommeren, gikk over til å bli utført på meieriene. En ble avhengig av å hente den ferske melka, noe som ikke like lett lot seg gjøre fra setra, som fra gården.

⬅ Oversikt over friluftmuseet