Hopp til hovedinnhold

Den mystiske Raknehaugen

Raknehaugen er Nordens største gravhaug, og ligger på Hovin ikke langt fra Jessheim i Ullensaker. Her kan du lære mer om haugens historie.

Raknehaugen er 77 meter i diameter og opprinnelig 18 meter høy og ligger ved siden av Ljøgottjernet, ikke langt unna Hovin kirke i Ullensaker. Sagnet forteller at Raknehaugen er stedet der en mystisk Kong Rakne ble gravlagt mellom sine to hester og store rikdommer.

Raknehaugen ble bygget i jernalderen og er datert til rundt år 550 evt. Den er nord-Europas største menneskeskapte haug, og kan fortelle en helt unik historie om folkevandringstiden i Europa (ca. år 400-600 evt.).

Raknehaugen er bygget etter en gravhaugstradisjon som stammer fra området rundt Svartehavet og nordover ved Uralfjellene. Her bygget man «Kurganer», gravhauger bygget i en unik konstruksjon bestående av tømmer og jord. Men hvordan havnet denne tradisjonelle konstruksjonen på Hovin ved Jessheim?

  • 1/1
    Draktspenne fra folkevandringen beviser forbindelse til Europa for 1.500 år siden. Foto: Roar Grønstad for Romerikes Blad.

Hvorfor her?

I flere tusen år har området rundt Raknehaugen vært et viktig veiknutepunkt for reisende. I 2013 fant Carl André Fronth en 1500 år gammel draktspenne ved Raknehaugen, og i 2014 fant han et rundt 2000 år gammelt gullsmykke i Meierikrysset like ved. Dette bekrefter at folk vandret gjennom området også flere hundre år før Raknehaugen ble reist. I samme område kan man fortsatt i dag se rester av såkalte «huleveier», veier som har sunket ned i bakken etter tusener av år med folketråkk.

Men hvorfor ble haugen bygget? Ble den bygget for å hedre Kong Rakne, for å markere områdets makt og styrke, eller av en helt annen grunn? Og hva fantes inni haugen?

Utgravinger

Det har med tiden blitt gjort flere utgravinger av haugen for å finne svar. Den første kjente utgravingen fant sted mellom 1869 og 1870 og ble ledet av en mann ved navn Anders Lorange. Han fant etter lang leting et hesteskjelett og flere lag med tømmerstokker, men måtte gi opp letingen grunnet fallende sandmasser.

I 1938 besluttet Universitetet i Oslos Oldsaksamling å gjennomføre en ny utgraving av Raknehaugen. Denne gangen skulle utgravingen ledes av Sigurd Grieg. Det ble nå blant annet funnet spader, trespett og enorme mengder tømmer. Det ble også funnet et menneskelig lårbein, men da dette ikke tilhørte et komplett skjelett ble det antatt at dette ved en tilfeldighet hadde havnet i fyllmassene haugen ble bygget med. Under haugen ble det funnet kullgroper fra bål, antagelig brukt til rituelle formål.

Fotografiene under er tatt av fotograf Halvor Haslerud (1875-1942). Han arbeidet fra 1895 i sitt eget atelier på Gardermoen, og var populær blant soldater som kom til Gardermoen og Trandum på militærøvelse og ønsket fotografier i uniform eller med kamerater. Men han fotograferte også sivile i nærområdet, og her var han altså også tilstede under utgravingene ved Raknehaugen i 1939.

Raknehaugen i dag

1500 år etter at den ble bygget står Raknehaugen like støtt på Hovin ved Jessheim. I dag er den et populært turmål for store og små. Ullensaker museum tilbyr turer til Raknehaugen som en del "Den kulturelle skolesekken" for alle 3. klassinger i Ullensakers kommune. I tillegg til dette tilbyr "Raknehaugens venner" omvisninger for de som måtte ønske det.

Selv om det ikke er funnet bevis for at Kong Rakne ligger gravlagt her vil nok historien om den sagnomsuste Raknehaugen for alltid romme ubesvarte spørsmål og mystiske teorier. Les mer om den fantastiske historien i Raknehaugens Venners bok «Raknehaugen – Nord-Europas største gravhaug. Myter og fakta» fra 2016.

  • 1/1
    3. klassinger på besøk på Raknehaugen som en del av "Den kulturelle skolesekken".

Kilder

Bjørn Erik Nyberg (red.). "Raknehaugen – Nord-Europas største gravhaug. Myter og fakta". Raknehaugens venner (2016)

Thor Fremmerlid. "Metallsøk ga drømmetreff". Artikkel i Romerikes blad 14.09.2013. Hentet 10.10.2022.