<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Fra rydning til gods

Linderuds eldste historie strekker seg tilbake til årene mellom 1030 og Svartedauden. Engang i løpet av dette tidsrommet ble det ryddet jord til et gårdsbruk, med navnetter lindetrærne som allerede den gang satte sitt preg på stedet. Første gang vi finner gården omtalt, er i Biskop Eysteins jordebok fra 1390-årene.