<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Son under Son

Son under Son


 • (Foto/Photo)

Arkeologi og historie i et gammelt ladested

Son under Son er en bok som danner et spennende bilde av hvordan ladestedet Son vokste fram som følge av handel med hollendere og andre sjøfarende handelsmenn i annen halvdel av 1600-tallet. Boka bygger på arkeologiske funn og historiske kilder. Videre trekker boken opp linjene for forløperen til Son - Labo. Arkeologiske funn fra de siste ti år har avslørt at det på gården Labo, like nord for Son, var et handelssted forut for oppkomsten av Son. Vi får innblikk i funnene og kjennskap til et handelssted som de skriftlige kildene har glemt.

Forfattere: Finn-Einar Eliassen, Marianne Johansson og Reidun Aasheim, med bidrag av Jørgen Johannessen.
Forord av Petter Molaug.

Utgiver: Follo museum, MiA/Museumsforlaget, 2016

Thornegarden.jpg (Foto/Photo)

Utsalgssteder

Follo museum, Seiersten
Son kystkultursenter
Gullik i Son
Galleri Son
Son smykkeverksted
Ark på Vestby

Pris: 330,-

 • (Foto/Photo)
  1/4
 • (Foto/Photo)
  2/4
 • (Foto/Photo)
  3/4
 • (Foto/Photo)
  4/4