<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Olsok 2017

  • Olsokfeiring hos Follo Museum lørdag 29.juli! Musikk og foredrag samt servering
    Portrett av Martin Luther. Bildet finnes i utstillingen Reformasjonen på Norsk Folkemuseum. Foto: Haakon Harris / Norsk Folkemuseum


Lørdag 29. juli kl. 18-21

Tradisjonsrik olsokfeiring på tunet i friluftsmuseet med foredrag, konsert og messe.

Foredrag av Anne Marie Svebak Grimstad:
"Reformasjonstid - brudd og kontinuitet"

For fem hundre år siden i år kom Martin Luther med sine 95 teser. Dette endret Europa og også Norge. Grimstad vil fortelle om endringer, men også om ting som forble som de hadde vært i årene etter reformasjonen. Hun vil vise hvordan gjenstandene vi omga oss med i denne brytningstiden demonstrerer både brudd og kontinuitet i nordmenns religiøse og verdslige liv.

Program

  • Velkommen
  • Foredrag av Anne Marie Svebak Grimstad, Norsk Folkemuseum
  • Konsert med Ingvild Marie Høgfoss Støkken (vokal) og Philip Johannes Edwards Granly (piano)
  • Pause med servering av rømmegrøt, saft, kaffe og kaker (Kråkstad bygdekvinnelag)
  • Olsokmesse ved sokneprest/prost. Sang og akkompagnement: Støkken/Granly
  • Flaggfiring til «Fedrelandssalmen» og avslutning

Lørdag 29. juli, kl. 18-21
Follo museum, Seiersten

Pris: 100,-  eller 200,- inkl. rømmegrøt, saft og kaffe