<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Husmannsplassen

En husmann var en bonde som ikke selv eide den jorda han dreiv, men betalte leie for den og husene i form av pliktarbeid hos gårdeieren. Slik sikret denne seg arbeidskraft, mens husmannen sikret seg livets opphold og fikk en mulighet til å gifte seg og stifte familie.

Om husmannsplassen

Husmannsplassen ble gjerne lagt i utkanten av hovedgarden, gjerne der jorda var dårligst. På Østlandet var arbeidsplikten ganske hard, slik at en husmann kunne ha full arbeidsuke hos gårdeieren, og bare ha tid til å jobbe på husmannsjorda om kvelden og på søndagene. Kvinnene og barna sto derfor ofte for det meste av jordbruket på husmannsplassene.

⬅ Oversikt over friluftmuseet