<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bu fra Støråsen

Raske fakta

  • Brukt til å oppbevare matvarer, gjenstander og tekstiler
  • Alder ukjent
  • Bu. (Foto/Photo)
    Bu. Foto: MiA

Matvarer, gjenstander og tekstiler var verdifulle. Det var også derfor bua gjerne var låst, som en av få bygninger på gården. 

Ei bu eller stabbur var bygd med stabber eller stolper opp fra bakken for å holde skadedyr og fuktighet unna huset. En glippe mellom øverste trinn på inngangstrappa og selve bygget var for å holde skadedyr unna.