Hopp til hovedinnhold

Trekkfuglenes reise

Hva er en trekkfugl? Hvorfor er våtmarksområder viktig for fuglene? Vi blir kjent med hvorfor fuglene trekker, og hvilke farer de møter på den lange reisen. Elevene får prøve seg som trekkfugler på veien til overvintringsområde eller hekkeområde.

 • Foto av naturveileder i en skolegård med trefugler og en globus
  1/4
 • Foto av en linerle
  2/4
  Jan Waerness
 • Foto av en flokk med grågjess
  3/4
  Tuva Flor Lien/MiA
 • Foto av naturveileder i en skolegård og holder to trefugler
  4/4

Kompetansemål

 • Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø og levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut
 • Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas

Varighet

 • 45 minutter

Når på året

 • Hele året

Hvor

 • På besøkssenteret eller på skolen