Hopp til hovedinnhold

En gruppe mannlige frivillige fra Tertittens venneforening poserer foran et av Urskog-Hølandsbanens damplokomotiv.

Tertitten, Urskog-Hølandsbanen er en av Norges museumsjernbaner, og er den eneste gjenværende med togkjøring på sporvidden 750 mm. Vi har flere damplok, passasjervogner og godsvogner i original og kjøreklar stand.

Vi er en frivillig forening med følgende formålsparagraf:

Venneforeningen Tertitten skal gjennom medlemmenes støtte samt praktiske og faglige arbeid delta i drift, vedlikehold og utvikling av den smalsporete, dampdrevne museumsjernbanen fra Sørumsand langs Urskog-Hølandsbanen tidligere trasé. Venneforeningen Tertitten skal gjennom dette arbeidet søke fremmet det formål som følger av Stiftelsen Urskog-Hølandsbanens vedtekter § 2 og målene beskrevet i § 2 i konsolideringsavtalen mellom stiftelsen Museene i Akershus og stiftelsen Urskog-Hølandsbanen. Virksomheten skal drives etter antikvariske prinsipper og i henhold til Riga Charter. Arbeidet drives på idealistisk basis.

Foreningen er åpen for alle interesserte.

Hva vi gjør

Mange medlemmer av Venneforeningen deltar i kjøring av museumstog og dugnad på banen. Uten innsats fra frivillige hadde det ikke vært mulig å kjøre tog på den gamle traseen mellom Sørumsand og Fossum. Vi har også flere medlemmer som deltar aktivt i vedlikehold av materiellet.

For å bevare Urskog-Hølandsbanen som et levende museum, trenger vi støtte fra så mange som mulig.

Har du lyst til å bli medlem i Venneforeningen Tertitten kan vi tilby deg:

  • Gratis reise med Tertitten i sesongen
  • Faglig påfyll gjennom kurs og praksis
  • Sosiale arrangementer for medlemmene
  • Deltagelse på dugnader for de som har lyst og interesse
  • Eget medlemsblad som kommer ut to ganger i året
  • Du bidrar til å ivareta lokalhistorien i bygda
  • Og ikke minst, du bidrar til å ta vare på en del av jernbanens historie i Norge

Bli medlem

Medlemskap for aktive medlemmer koster kr 250 pr. år for voksne eller familiemedlem, og kr 400 pr. år for støttemedlemmer. 

Meld deg inn her.

Som nytt aktivt medlem får du veiledning i de ulike funksjonene på UHB, slik at vi får bemannet alle togene og stasjonene i sesongen.

Vi mekker og pusser seint og tidlig 

Har du lyst til å se hva vi i venneforeningen gjør? Vi holder på i verkstedet hver onsdag kveld, og annenhver lørdag formiddag - kom innom! 

Tjenestefordelingsoversikt

Se oversikt

Dokumenter

Last ned Sikkerhetsstyring i UHB

Last ned Tjeneste- og signalreglement

Last ned Driftshåndbok


Medlemsbladet Tertitten

Kontakt oss

E-post: styret.vf.tertitten@outlook.com

Adresse: 
Venneforeningen Tertitten
Sætravegen 30, 1920 Sørumsand

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1