<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Velkommen til en magisk dag i Tertittparken!

Lørdag 24. september 10.30-16.00

Stig om bord og reis tilbake i tid

 (Foto/Photo)

Vi har lokomotiver, arbeidsmaskiner og vogner

 (Foto/Photo)

Vi mekker og pusser seint og tidlig