Hopp til hovedinnhold

Strandsonen for alle!(?)

I Norge er bygging i strandsonen strengt regulert. Likevel gir kommunene stadige dispensasjoner med konsekvenser for både ferdsel og miljø. Hvorfor er det sånn?

 • 1/1

 I Indre Oslofjord er nå kun 30% av strandsonen tilgjengelig for allmenn ferdsel i følge SSB. Vil nedbyggingen fortsette, eller ser vi konturene av en endring i holdninger og politikk? Og er det egentlig så farlig om det kommer noen ekstra boliger og småbåthavner rundt fjorden? Vi spør markedsaktører, beslutningstakere, interesseorganisasjoner og eksperter. 


Strandsonen for alle!(?)

Velkommen til kveldsarrangement på Oslofjordmuseet, onsdag 10. april. Inngang: kr 150,-

 • 18.30 Åpen cafe

  Kaffe, te og servering av noe bakst og kake

 • 19.00 En kort strandsonehistorie

  Per Olav Torgnesskar, avdelingsdirektør i MiA – Museene i Akershus og Espen Søilen, direktør Oslofjordens friluftsråd

 • 19.15 Strandsonestatus: Noen tall og trender

  Espen Olav Sjaastad, professor NMBU og forskningsprosjektet COASTREC

 • 19.45 Dilemmaer i strandsoneforvaltningen

  Thor Arne Midtbø, plansjef Asker kommune, og Gunhild Dalaker Tuseth, leder for klima- og miljøavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • 20.30 Strandsonepolitikken. Politisk samtale med:

  Lene Conradi (H), ordfører i Asker, Solveig Schytz (V), fylkesråd for plan, kulturminnevern, klima og miljø i Akershus fylkeskommune, Nils Erik Mossing (Ap), fraksjonsleder i samfunn, klima og plankomiteen, Akershus fylkeskommune Hanne Lisa Matt (MDG), gruppeleder i Asker, kommunestyret og formannskapet i Asker og fylkestingsrepresentant i Viken

 • 21.00 avslutning

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1