<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Skoletilbud og omvisning

Oslofjordmuseet tilbyr lærerike besøk for barnehager og barneskoler. Ta med barnehagen eller skoleklassen ut av klasserommet og besøk Oslofjordmuseet for mer innsikt om Oslofjorden som arena for friluft og fritid, historie og kultur.

Formidlingstemaer

Vi tilbyr et variert formidlingstilbud, som også kan skreddersys aktuelle problemstillinger som det jobbes med i skolehverdagen. Flere av våre eksisterende undervisningsopplegg er i tillegg godt forankret i lærerplaner i kunnskapsløftet og vi følger fagfornyelsen i skolen tett. 


Under følger mer detaljerte beskrivelser av våre formidlingsopplegg for barn. Kom gjerne med relevante innspill som gjør at vi kan tilpasse formidlingen inn mot tema dere har vært innom i barnehagen eller i undervisningen.

Omvisninger etter avtale mellom 09.00 og 15.00

Kontakt oss.

Omvisning

Omvisning kan bestilles for grupper som kun ønsker å besøke utstillingen, eller i samband med selskap og arrangementer. En omvisning kan vare fra 30 til 60 minutter.

Priser

Pris for omvisning utenom åpningstid er kr. 60 per person med en minstepris på kr. 1200 for grupper. Ellers vanlige inngangspriser.