<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Oslofjordmuseets Venner

Venneforeningen ble stiftet allerede i 2003, ti år før museet åpnet, og gikk lenge under navnet "matrosene".

  • Styret i Oslofjordmuseets Venner er fra venstre: Lars O. Nordal, Per Salvesen, Heidi Sommarset, Thomas Roander, May Britt Bjerke og Tore Hansen. Dag Juell Pettersen var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: Morten Jensen. (Foto/Photo)
    1/1
    Styret i Oslofjordmuseets Venner er fra venstre: Lars O. Nordal, Per Salvesen, Heidi Sommarset, Thomas Roander, May Britt Bjerke og Tore Hansen. Dag Juell Pettersen var ikke tilstede da bildet ble tatt. FOTO: Morten Jensen.
  •  (Foto/Photo)
    1/2

Venneforeningen har vært en aktiv pådriver og støttespiller i etableringen av Oslofjordmuseet og arbeider for å skape økt interesse for, og aktiviteter rundt museet.

Les mer om venneforeningen her: