<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Den kulturelle skolesekken/5.-7. trinn

Oslofjordmuseet har ofte besøk i forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Opplegget som brukes er også utformet i tråd med kompetansemålene i læreplanene. Tilsvarende opplegg brukes også ved bestilling av besøk utenfor Den kulturelle skolesekken.

Program

  • Foto: Øivind Möller Bakken
    1/1
    Foto: Øivind Möller Bakken

«Hva er kystkultur?»

Vi starter besøket i museets auditorium hvor gruppen får en introduksjon av Oslofjordmuseet og hva vi arbeider med på museet. Gruppen får deretter et kort foredrag om kystkultur i Norge generelt, men mer spesifikt om kystkulturen rundt Oslofjorden. I foredraget kommer vi også innom et lokalt, relevant tema som polarskipet «Maud», som ble bygget rett ved hvor museet ligger i dag.

Aktivitetsstasjoner og omvisning i museets utstillinger

Etter foredraget deler vi inn gruppen i to like grupper, der gruppene rullerer mellom de to ulike aktivitetene etter et bestemt tidspunkt. En gruppe starter først med aktivitetsstasjonene i auditoriet, mens den andre gruppen blir med på en omvisning i museets utstillinger.

Gruppe 1: Aktivitetsstasjoner i auditoriet

Den ene halvparten av gruppen blir videre delt inn i tre mindre grupper. Disse gruppene skal rullere mellom tre ulike aktivitetsstasjoner.

Stasjon A: Knutehjørnet.På denne stasjonen blir gruppen kjent med grunnleggende knuter og stikk som brukes på havet. Her får de muligheten til praktisk læring og forståelse.

Stasjon B:Maritime signalflagg. På denne stasjonen blir gruppen kjent med de ulike maritime signalflaggene som brukes til sjøs og hvordan man kan skrive ulike beskjeder ved bruk av flagg.

Stasjon C: Navigasjon i mørket. På denne stasjonen skal gruppen tegne inn en trygg rute fra et bestemt sted ute i Oslofjorden på nattestid. Her må man studere sjøkart og være oppmerksom på ulike grunner og skjær for å komme seg trygt i havn.

Gruppe 2: Omvisning i museets utstillinger

Oslofjordmuseets utstillinger har som mål å speile Oslofjorden som arena for fritid, friluft, samt gi et bilde av kystkulturen rundt ved fjorden. Per dags dato har museet blant annet en temporær utstilling som fokuserer på den økende faren ved plastforsøpling. Gruppen får her se på nært hold hvilke konsekvenser forsøpling har for livet i havet. Oslofjordmuseets båthall er svært populær for både unge og eldre. Her kan man på nært hold studere og undersøke kulturhistoriske båter som man en gang ofte kunne se på Oslofjorden.

  • 1/1

Strikkbåtbygging, quiz og lunsj

Hele gruppen samles i museets auditorium og deles videre inn i tre like store grupper. Disse gruppene rullerer mellom aktivitetene strikkbåtbygging, quiz og lunsj.

Strikkbåtbygging

Blant museets yngre besøkende er strikkbåtbygging ved museets innendørsbasseng et klart høydepunkt. Sammen med en ansatt fra museet får barna en mulighet til å lære litt om strikkbåtbygging, før de selv skal lage sin egen eller samarbeid om å lage en unik strikkbåt. Når denne er ferdig kan båten fritt prøvekjøres i bassenget, og kan tas med hjem etter besøket.

Quiz

Hver elev eller grupper på to og to får utlevert et quiz-ark som skal brukes til å besvare en rekke spørsmål knyttet til museets utstillinger. Ved slutten av dagen gjennomgås quizen og vi kårer en vinner av Oslofjordmuseets quiz.

Lunsj

Det blir satt av god tid til lunsj i museets kafé og gruppen får lov til å spise medbragt matpakke.

Avslutning

Vi avslutter og oppsummerer dagens besøk i fellesskap i museets auditorium og går gjennom museumsquizen.

Priser

25 kr. per barn
Ledsagere gratis
Strikkbåtbygging: 25. kr per båt

Ta kontakt for bestilling