<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Eventyrskolen Stein

Nes samlinger består også av Aulie mølle, Nes kirkeruiner, Funnefoss industriarbeidermuseum og arbeidersmåbruket Furuseth.